Projekt "Jäätmehoolduskoostöö arendamine Harjumaa Omavalitsuste Liidus"

1.augustil 2011 käivitas Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL) 11 kuu pikkuse projekti, mille käigus on plaan teada saada, milles seisnevad jäätmehooldusvaldkonnas laiapõhjalisema koostöö tegemise võimalused ja majanduslik tasuvus. Projekt lähtub ühtlasi HOL tegevussuundadest 2011-2015, milles üheks strateegiliseks eesmärgiks on jäätmehoolduse korralduse võimekuse tõstmine Harju maakonnas.

Projekti tegevuste hulka kuulub teostatavus-tasuvusanalüüs ja selle raames teostatav tehniline teostatavusuuring, alternatiivide analüüs, finantsanalüüs, multikriteeriumite analüüs ning tundlikkus- ja riskianalüüs. Need on vajalikud finants- ja sotisaalmajanduslikult kõige tasuvamate lahenduste kindlakstegemiseks jäätmehooldusalase koostöö korraldamisel ja mitme omavalitsuse ühise jäätmehoolduskeskuse loomisel. Jäätmehoolduskeskuse strateegia ja rakendusdokumendid koostatakse tuginedes teostatavus- ja tasuvusanalüüsi tulemustele ja kehtiva seadusandluse ning riikliku jäätmekava eesmärkidele.

Projekti läbiviimiseks sai Harjumaa Omavalitsuste Liit rahastust Rahandusministeeriumist meetme "Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine" alameetmest "Organisatsiooni arendamine". Projekti 15% omafinantseeringu tasub HOL.

Harjumaa Omavalitsuste Liidu poolt läbi viidud hanke võitis Jäätmemaaklerid OÜ, kes  teostab projekti tehniliselt.

Projekt

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste
Liidu büroo asub:

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
Faks: 615 0351
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199
km reg nr EE101356705

vaata asukohakaarti siit

https://digimaa.ee/
http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo