Hanke "Harjumaa kohalike omavalitsuste videovalve kaamerate paigalduskohtade kaardistus" pakkumise kutse

Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL) koos 22 Harjumaa valla- ja linnavalitsusega on Siseministeeriumi tugirahastuse toel käivitanud ühisprojekti Turvalisem Harjumaa. Selle raames kuulutab Harjumaa Omavalituste Liit välja hanke "Harjumaa kohalike omavalitsuste videovalve kaamerate paigalduskohtade kaardistus", mille raames on vajalik teostada projektis osalevate 22 Harjumaa kohaliku omavalitsuse kõrgema riskisusega alade kaardistuse koos videovalve kaamerate optimaalse paigalduse, elektritoite ja andmeside ühenduse võimaluste kirjeldusega, valveala ja selle tähistuse paigutuskohtade ning eritingimuste määratlusega. Hankedokumendid lisatud.

 

Ootame huviga Teie pakkumust aadressil info@hol.ee  hiljemalt 18. detsembril 2015. aastal kell 14:00.

Lugupidamisega

Aarne Leisalu, Ph.D.

Projekti juht

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

PS Pakkumiskutse on edasi antav


Hanke kutse

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste
Liidu büroo asub:

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
Faks: 615 0351
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199
km reg nr EE101356705

vaata asukohakaarti siit

https://digimaa.ee/
http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo