Harju Maavalitsuse pressiteade: Maakonnas valitakse taas turvalisimat kooli

Harju Maavalitsus kuulutab kuuendat korda välja konkursi „Turvaline kool“, et selgitada välja ning tunnustada aktiivselt oma kooli turvaliseks muutmisse panustavaid õppeasutusi Harjumaal. Projektis osalemiseks tuleb registreeruda hiljemalt 18. septembril 2017.

Projekti „Turvaline kool“ eesmärgiks on juhtida tähelepanu koolide turvalisuse teema olulisusele ning selgitada välja ja tunnustada aktiivselt oma kooli turvaliseks muutmisse panustavaid õppeasutusi Harjumaal. Projektis osalemisega kaasnevad tegevused hõlbustavad koolidel riskide kaardistamist, turvakavade ja kriisimappide koostamist.

Projektis osalemiseks tuleb koolil moodustada sisehindamise korras turvariske kaardistav ja eneseanalüüsi läbiviiv meeskond. Projektis osalevaid koole külastab nõustamise eesmärgil erinevatest teemaga seotud ametkondadest pärit spetsialistidest koosnev töörühm.

Projektis osalemisega seotult tuleb koolis moodustatud meeskonnal hinnata turvalisust koolis kolmes kategoorias: kooli personal, lapsevanemad ja õpilased. Hindamisega seotud tegevused ja nende tulemused tuleb vormistada spetsiaalsetel vormidel, mis on leitavad Internetis aadressil: https://harjutervis.ee/turvaline-kool/.

Projektis osalemiseks tuleb kooli esindajal sellest soovist teada anda hiljemalt 18. septembril 2017 ja täidetud vormid saata hiljemalt 2. oktoobril 2017 Harju Maavalitsusse e-posti aadressil nele.kunder@harju.maavalitsus.ee.

Konkursi „Turvaline kool“ võitjad Harjumaal on olnud: Turvaline kool 2012 – Kuusalu Keskkool; Turvaline kool 2013 – Ääsmäe Põhikool; Turvaline kool 2014 – Laulasmaa Kool;

Turvaline kool 2015 – Saue Gümnaasium; Turvaline kool 2016 – Loo Keskkool.

Viie aasta jooksul on projektis kokku osalenud 24 Harjumaa kooli. Projektiga võivad liituda  ka varesemalt juba osalenud koolid.                                                                                                                                      

Projekti eestvedajad on  Harju Maavalitsus, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Eesti Terviseedenduse Ühing, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur, Maanteeamet, Operation Lifesaver Estonia ning Päästeameti Põhja päästekeskus. Tegevusi rahastatakse Harjumaa Omavalitsuste Liidu ja „Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020“ vahenditest.

 

 

 

Lisainfo:                                                                    Pressiteate koostas:                           

Nele Kunder                                                              Anne Martin  

Sotsiaal- ja tervishoiutalituse juhataja                       Noorsootöö ja avalike suhete nõunik

Harju Maavalitsus                                                     Harju Maavalitsus

e-post: nele.kunder@harju.maavalitsus.ee                e-post: anne.martin@harju.maavalitsus.ee

telef: 6118550                                                           telef: 6118755; 5132856

 

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo