„Alaealiste õigusrikkumistega seonduvate võrgustike toimimine Tallinnas“ koolitus

Projekti nimetus: Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine

Toetatav tegevus 2.4. Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks

SFOS-i kood 2014-2020.2.07.004.01.15-0003

„Alaealiste õigusrikkumistega seonduvate võrgustike toimimine Tallinnas“ koolitus 17. oktoobril 2018 Tallinnas.

Koolituse eesmärk: Tulenevalt alaealiste õigusrikkumistega seonduvatest seadusemuudatustest ühtlustada ametkondade teadmisi ning arendada koostöövõrgustike toimimist.

Osalejad: Harjumaa turvalisuse nõukogu, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri piirkonna konstaablid, noorsoopolitseinikud ning kriminaalbüroo esindajad, Põhja Ringkonnaprokuratuuri, Sotsiaalkindlustusameti, Tallinna Linnavalitsuse, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti esindajad, Tallinna Linnaosavalitsuse vastava valdkonna eest vastutavad ametnikud (sotisaalosakonna juhid, lastekaitsespetsialistid, noorsootöötajad), ministeeriumide esindajad.

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/