Harjumaa Tervist Edendava Idee konkursi võitja on Martin Toht (Martin Tohti Füsioteraapia OÜ) Rae vallast

Ideekonkursile „Tervist Edendav Idee“ laekus Harjumaalt 18 suurepärast ideed tervisekäitumise parendamiseks Harjumaal. Enim hääli kogus füsioterapeut Martin Tohti idee „Lapsed liikuma“. Järgnesid Rae Noortekeskus lauamänguga „Räägime asjast“ ja Viimsi eralasteaed Väike Päike ideega „Lapsevanemate kool“. Kuigi kokkuvõttes kõige rohkem ideid laekus Rae vallast, tegi väga tugeva etteaste ka Lääne-Harju vald, jäädes Raele alla vaid ühe ideega. Esikoha võitnud idee autorit ja kõige enam ideid esitanud valda tunnustatakse „Aasta tegija“ tunnustusüritusel Kose kulutuurikeskuses 29. novembril 2018.


Konkursile olid oodatud kõik huvitavad ja uudsed ideed, mis aitavad kaasa laste, noorte, täiskasvanute, lapsevanemate, vanemaealiste või kogukonna tervisekäitumise muutusele positiivses suunas. Ennetavad kogukonnas riskikäitumisi, tervist kahjustavaid harjumusi ning hoiakuid ja aitavad muuta keskkonda sotsiaalselt, emotsionaalselt ja füüsiliselt tervemaks ja turvalisemaks paigaks. Idee võis puudutada ükskõik millist tervist ja heaolu puudutavat valdkonda.

Kõikide laekunud ideede hulgast joonistusid tugevamalt välja noorte ja lapsevanemate vaimsele tervisele ja täiskasvanute liikumisaktiivsusele keskenduvad teemad. Enamik ideid olid alguse saanud reaalsest vajadustest.

Ideid hinnanud Harjumaa tervisenõukogu pidas kõiki esitatud 18 ideed sisult tugevateks ja erinäolisteks. Kuigi hindamine oli keeruline, pidas 16-liikmeline žürii vajalikuks tuua välja kolm kõige paremini esitatud ja läbimõeldud ideed, kellega hakatakse pidama ka läbirääkimisi aastal 2019 teostatavate tegevuste võimaliku kaasrahastuse osas.

Ideekonkursi üldvõitja Martin Toht esitas žüriile kolm ettepanekut tervisekäitumise positiivseks mõjutamiseks laste ja noorte hulgas. Kaks esimest keskendusid järjest suuremaks probleemiks kujunevate selja- ja peavalude ennetamisele laste ja noorte seas. Kõige tugevamalt hinnati füsioterapeudi ideed „ Lapsed liikuma“, mis keskendus ülekaalulisuse ennetamisele laste ning noorte seas läbi individuaalse lähenemise, targa toitumise, piisava liikumise ja vaimsete stressoritega toimetuleku õppe. Tegevust plaanib Toht reaalselt ellu hakata viima Rae vallas, laienedes hiljem kogu Harjumaale.

Teise koha saavutas Rae Noortekeskuse idee „Räägime asjast“. Noortekeskus soovis luua valla kooliõpetajate, sotsiaalpedagoogide ja noorsootöötajate omavahelise koostööna innovaatilise reaalse õppevahendina kasutatava lauamängu noortele. Lauamängus keskendutakse noorte elus olulistele momentidele: liigne nutikasutus, vähene liikumine, vaimse tervise probleemid sh söömishäired, uimastid, suhted ja sihtide seadmine elus. Mäng lähtub noorte endi huvidest ja vajadustest ning on kasutatav nii haridusasutustes kui noortekeskustes ühe noori paeluva õppevahendina. Idee sündis vajadusest noori kõnetavate uute lähenemismeetodite järele.

Kolmanda parima ideena tõi žürii välja Viimsi lasteaed Väike Päike „Lapsevanemate kooli“. Tasuta loenguid plaanitakse korraldada üle valla läbi aasta kestva koolituste sarjana. Konkreetsed teemad tuginevad lapsevanemate endi soovidele ning vajadustele varasemate tagasisideküsitluste järgi.

Kõikide ideede autorid viiakse soovi korral kokku „koduomavalitsustega“ võimalikuks koostööks.

Tervist Edendava idee esitamise konkurssi korraldati esimest aastat. Suure huvi tõttu on konkurss plaanis avada ka 2019. aastal.

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/