Andre Sepp allkirjastas Euroopa Väinade Initsiatiivi koostöömemorandumi

Andre Sepp allkirjastas Euroopa Väinade Initsiatiivi koostöömemorandumi

Harjumaa Omavalitsuste Liit kuulub nüüd ametlikult koostöövõrgustikku Euroopa Väinade Initsiatiiv (ESI). 14.05.19 allkirjastas HOL esimees Andre Sepp Prantsusmaal Boulougne-sur-Mer’is Euroopa Väinade Initsiatiivi koostöömemorandumi. Harjumaa Omavalitsuste Liit ja Uusimaa Liit esindavad Soome lahe piirkonda.

„Kuulumine Euroopa Väinade koostöövõrgustikku võimaldab meil paremini jõuda oma teemadega Euroopa Liidu otsustajateni ning teiste väinapiirkondade kogemused, mida saame kasutada oma piirkonna arengu edendamiseks on väärtus omaette,“ lausus Andre Sepp.

Euroopa väinade Initsiatiiv on avatud koostöövõrgustik mille kokku kutsujateks olid Pas-De-Calais ja Kenti maakonnad, mida ühendab Inglise kanal. ESI liikmed esindavad 11 väina ja kokku on võrgustikus 24 partnerit Albaaniast, Belgiast, Taanist, Eestist, Soomest, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Itaaliast, Marokost, Hispaaniast, Rootsist ja Ühendkuningriigist.

Võrgustik on loodud väinapiirkondade arendamise soodustamiseks ja kogemuste vahetamiseks ning Euroopa väinapiirkondade eripärade ja probleemide teadvustamiseks ning nendega arvestamiseks riiklikes ja üle-euroopalistes meetmetes.

Euroopa Väinade Initsiatiivi koostöövõrgustik on eelkõige loodud seoses vajadusega tegeleda sealsete regioonide väljakutsetega ja eripäradega. Väinapiirkonnad on ühelt poolt riikide piirialad ja merega lahutatud alad, aga samas võib meri olla ühist kultuuri ja kontakte kandvaks sillaks ning võimalikuks majandust vedavaks mootoriks. Vajadus tegeleda nii majanduse, keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja teiste väljakutsetega. Eesmärk on ühendada Euroopat territoriaalselt ja parandada keskuste ning tagamaade sidet, mis on peamised põhjused selle koostöövõrgustiku loomiseks. Tihedalt laevatatavate väinapiirkondade probleemid ja potentsiaali võib eriti välja tuua valdkondades nagu transport, mereohutus, rannikualade kaitse, turism, migratsioon, keskkonnahoid ja säästlik areng. Tihedamast koostööst väinade vahel annavad tunnustust mitmed suured projektid nagu Doveri väina ühendav nn Eurotunnel, Öresundi koostööpiirkonda ühendav sild üle Taani väinade, planeeritav Lollandit (Taani) ja Fehrmani saart (Saksamaa) ühendav tunnel ning mitmed teised positiivsed näited, sealhulgas Tallinna ja Helsingi koostöö.

Harjumaa Omavalitsuste Liit on paljude ESI liikmetega partneriks Interreg Europe projektis PASSAGE, mis tegeleb vähese süsiniku majanduse väljakutsetega.

Lisainfo:
www.europeanstraits.eu
www.interregeurope.eu/passage

Andre Sepp allkirjastas Euroopa Väinade Initsiatiivi koostöömemorandumi

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/