HARJUMAA OMAVALITSUSTE LIIT kuulutab välja konkursi andmekaitsespetsialisti ametikohale

Andmekaitsespetsialisti ametikoha eesmärk on kontrollida ning täita Anija valla, Jõelähtme valla, Kose valla, Raasiku valla ja Viimsi valla (edaspidi nimetatud Omavalitsused) struktuuriüksustes, ametiasutustes ning hallatavates asutustes isikuandmete töötlejale seaduse ja teiste õigusaktide alusel pandud nõudeid ja nende nõuete järgimist.

Sinu tööülesandeks on:

• Ülevaate koostamine Omavalitsuste struktuuriüksustes, ametiasutustes ning hallatavates asutustes isikuandmete töötlemisest.
• Andmetöötluse ülevaate loomine ja pidamine.
• Süsteemide loomine isikuandmete õiguspärase töötlemise tagamiseks.
• Ettepanekute tegemine töökorralduslikeks, infosüsteemide jms muudatusteks, mida võib nõuda isikuandmete kaitse tagamine.
• Olla kontaktisikuks Andmekaitse Inspektsiooniga.
• Isikuandmete õiguspärasuse töötlemise nõustamine ja kontrollimine
• Isikuandmete töötleja teavitamine andmete töötlemise ebakooskõlalisusest õigusaktidega.
• Andmekaitse Inspektsiooni ja andmesubjektide teavitamine juhtunud andmetöötluse intsidentidest.
• Muude andmete töötlemisnõuete ning andmete töötlemise turvameetmete järgimine ning nõuetele vastavuse nõustamine ja kontroll.
• Omavalitsuste andmekaitse tööplaanide koostamisel osalemine
• Tööprotsesside ja Omavalitsuste õigusloome korraldusettepanekute tegemine

Tule meie meeskonda, kui Sul on:

• magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon õigusteaduses,
• teadmised infoturbe meetoditest ja raamistikest,
• väga head teadmised isikuandmete kaitse seaduse ning avaliku teabe seaduse rakendamisest avalikus teenistuses,
• väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendus- ning argumenteerimisoskus
• väga hea analüüsioskus, otsustus- ja vastutusvõime, võimekus luua ja hoida professionaalseid koostöösuhteid ning püsida tasakaalukana pingelistes olukordades
• töötahe, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus ja usaldusväärsus
• vähemalt 3-aastane eelnev töökogemus
• eesti keele oskus tasemel C1 ja vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel

Pakume Sulle:

• huvitavat, vastutusrikast ja mitmekesist tööd
• erialast täiendkoolitust
• toredat kollektiivi ja kaasaegseid töötingimusi

Konkursil osalemiseks esita hiljemalt 14. jaanuariks 2019 e-posti aadressile cv@hol.ee järgmised dokumendid:
• elulookirjeldus (CV)
• motivatsioonikiri
• haridust tõendava dokumendi koopia
• muud asjakohased dokumendid kandidaadi äranägemisel
• palgasoov

Tööle asumise aeg: veebruar 2019

Asukoht: Tallinn/Harju maakond

Lisainformatsioon HOL juristi Kristjan Kenapea telefonil (+372) 615 0365 või meiliaadressil kristjan.kenapea@hol.ee

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/