Harjumaa vallavanemate konkurss

Vallavanem – Anija vald
Anija vallavolikogu otsib aastateks 2013-2017 vallavanema ametikohale tugevat liidrit, kes
soovib edendada Eesti väikelinna ja maaelu ning tõestada, et külade hääbumine ei ole
vältimatu tee. Rohkem infot kodulehelt: anija.ee


Vallavanema töö sisu
Ametikoha põhieesmärgiks on vallavalitsuse ning kohaliku elu korraldamine, lähtudes volikogu
suunistest, mis põhinevad vallaelanike ning kohalike ettevõtjate õigustatud vajadustel ja
huvidel. Põhieesmärgi täitmisel keskendub vallavanem kolmele valdkonnale:
• Valla elanike arvu langustrendi pööramine tõusuks.
• Vallas tegutsevate ettevõtete, töökohtade ja kaasnevate investeeringute lisandumine.
• Riiklike ja Euroopa Liidu struktuurifondide vahendite suurem kaasamine
valitsemisalas.


Nimetatud valdkondade eduka arengu tõestuseks on (a) Anija valla tõusev positsioon omavalitsuste
jätkusuutlikkuse edetabelis ning (b) riikliku tasandusfondi toetuse vajaduse viimine
nullini valla eelarves. Vallavanem juhindub oma töös Eesti Vabariigi seadusandlusest ning
Anija Vallavolikogu ja –valitsuse õigusaktidest.


Vallavanemale pakutakse
Omavalitsusjuhtide seas konkurentsivõimelist palka ja häid töötingimusi. Vallavanemal on
unikaalne võimalus panustada Anija valla jätkusuutlikku arengusse, viia ettevõtluskeskkond
uuele tasemele ning parandada Anija valla inimeste elukvaliteeti.

Kandidaatidele esitatavad nõudmised ja kandideerimise tingimused on toodud:
www.fontes.ee/talendipank
Kandideerimisdokumendid palume saata
aadressil info@fontes.ee märgusõnaga “ANIJA”.
Tähtaeg 25. november

Lisateave telefonil 6277 077
Juhtivkonsultant Eva Lelumees
eva.lelumees@fontes.ee

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste
Liidu büroo asub:

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
Faks: 615 0351
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199
km reg nr EE101356705

vaata asukohakaarti siit

https://digimaa.ee/
http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo