HOL juhatus ootab, et riiklike omavalitsusliitude ühendamise kavatsus annaks peatselt tulemusi.

HOL juhatus ootab, et riiklike omavalitsusliitude ühendamise kavatsus annaks peatselt tulemusi.
Juhatuse koosolekul 5. juunil osalesid külalistena Eesti Linnade Liidu (ELL) ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu (EMOVL) esindajad, et informeerida juhatust riiklike liitude ühendamiskavatsuse edenemisest. Selgus, et protsess kulgeb võrdlemisi visalt, olugi, et mõlema liidu juhatused on kinnitanud valmidust 2015. aastaks ühendamisega valmis saada. Madis Kübar ELL-i büroost selgitas, et  liitmise eelselt on vaja kõigile osapooltele sobivat kokkulepet, kuidas olemasolevaid mittetulundusühinguid ümber korraldada ning ühtset arusaama, et liitude ühendamise ainus ja peamine eesmärk ei saa olla rahaline kokkuhoid. Ühtse riikliku omavalitsusliidu loomise eesmärk peaks olema kõigi Eesti linnade-valdade tasakaalustatud ning asjatundlik esindamine. Sirje Ludvig kinnitas, et EMOVL-i üldkoosolek on omapoolset liitumisvalmidust kolmel korral kinnitanud ning see on jätkuv. HOL-i juhatusse kuulub esindajaid nii ELL-i kui EMOVL-i kuuluvatest omavalitsusest ning otsustati saata mõlemasse omavalitsusliitu pöördumine, milles väljendada oma toetust riikike liitude ühendamise vajadusele.
Saue Linnavolikogu esimees Valdis Toomast. Võeti kokku ka laekunud tagasiside üleskutsele edastada mõtteid seoses uue planeerimis- ja ehitusseadustiku eelnõuga. Tõdeti, et liikmesomavalitsuste mõtted on asjalikud ning neid arvesse võttes saadetakse HOL-i pöördumine Riigikogu rahanduskomisjonile. Arutatu ja kinnitati ka järgmise HOL-i Volikogu päevakord ja otsustati see kokku kutsuda 18. juunil Jõelähtme vallas Kostivere koolis.
Istungi lõppedes algas juhatuse väike suvepuhkus, uuesti kogunetakse vastavalt vajadusele augustis, kindlasti aga septembris.

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste
Liidu büroo asub:

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
Faks: 615 0351
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199
km reg nr EE101356705

vaata asukohakaarti siit

https://digimaa.ee/
http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo