Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

Kohaliku omaalgatuse programm on avatud, 2019. aasta sügisvooru taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober.


Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Meede 1 - kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, mille liikmeks ei ole riik ega kohalik omavalitsus ning sihtasutused, mille asutajaks ei ole riik ega kohalik omavalitsus.

·  Toetuse taotleja peab tegutsema küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi kogukonna huvides.

·   Tallinna puhul toetatakse ainult linnasisese asumi kogukonna huvides tegutsevaid ühendusi.

·   Maakondlikke ühendusi toetatakse juhul, kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev programmi eesmärki täitev katusorganisatsioon.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Harjumaa Omavalitsuste Liidu e-posti aadressile kop@hol.ee hiljemalt taotluste esitamise tähtpäevaks kell 16.30.

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus

Hindamismetoodika

Vabaühingu projektitaotluse koostamise juhend


Maakondliku hindamiskomisjoni koosseis:

Esimees:

Maie Liblik

Harjumaa Omavalitsuste Liidu siseturvalisuse nõunik

Liikmed:

Anne Lindma

programmi ekspert

 

Anneli Kana

Eesti Külaliikumine Kodukant esindaja

 

Heino Alaniit

Eesti Külaliikumine Kodukant esindaja

 

Ülle Mitt

MTÜ Ühendus Loov Nõmme juhatuse liige

2019 kevadvoorus rahuldatud taotlused (HOL juhatuse 27.05.2019 otsus nr 12)

2018 sügisvoorus rahuldatud taotlused (HOL juhatuse 26.11.2018 otsus nr 30)

2018 kevadvoorus rahuldatud taotlused (HOL juhatuse 21.06.2018 otsus nr 18)

2018. aastast alates toetuse saajatega lepinguid ei sõlmita. Toetuse saajale saadetakse taotluse rahuldamise otsus, millega sätestatakse projekti elluviimise tingimused ning toetuse saaja õigused ja kohustused. 


Lisainfo
Maret Välja, telefon +372 507 7450, e-post maret.valja@hol.ee 

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/