Harjumaa tähistab suurelt vaimse tervise päeva

Harjumaa Omavalitsuste Liit
PRESSITEADE
09.10.2018

Harjumaa tähistab ülemaailmset vaimse tervise päeva konverentsiga

Harjumaa Omavalitsuste Liit koostöös Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse ja Tallinna Haridusametiga korraldavad 10. oktoobril algusega kl 10 Tallinnas Õpetajate Majas vaimse tervise konverentsi, millega tähistatakse ülemaailmset vaimse tervise päeva.

Konverentsil otsitakse vastust küsimustele, kuidas pere ja haridusasutused koostöös tugi- ja nõustamissüsteemide pakkujatega saaksid olla lapsele parimal võimalikul moel toeks. Lisaks arutletakse, kuidas last ümbritseva tugivõrgustiku erinevad osapooled saaksid veelgi paremini omada ja arendada oskusi, teadmisi, jõudu ja valmisolekut lapse koostöös toetamiseks.

Konverentsil osalevad Harjumaa haridusjuhid, psühholoogid, sotsiaalpedagoogid, lastekaitse valdkonna eksperdid, omavalitsuste esindajad, laste ja noorte tugi- ning nõustamissüsteemide spetsialistid, omavalitsuste tervisenõukogude liikmed jt, kes puutuvad kokku laste ning noortega. Konverentsi kohad täitusid tänu ootamatult suurele huvile kiiresti ning sedapuhku on registreerimine lõppenud ja osalejate arv piiratud.

Konverentsi avab keskkonnaekspert Kristjan Piirimäe, kes arutleb, milline on tänane keskkond meie ümber ja kuidas mõista nii last kui ka toetajat oma eripärade ja vajadustega selle keskkonna sees. Seejärel esitletakse värskemaid uuringuid Eesti laste riskikäitumise mõjuritest ja seostest suitsidaalsuse ning depressiivsusega. Põhja-Eesti Regionaalhaigla räägib kogemustele tuginedes lähemalt sellest, millal jõuab noor vaimse tervise probleemidega haiglaravile ning milline on arstide tänased praktikad diagnooside suhtarvude muutuses läbi aja. Kuna laste abivajadus on selgelt suurenenud, püütakse leida vastus ka küsimusele, kust saada abi ja tuge lapse toetamiseks, kui nõudlus on suurem kui võimalused.

„Muidugi on riigi ja omavalitsuste roll varajase märkamise toetamise, sekkumisplaanide väljatöötamise ning nõustamissüsteemide loomisel väga suur, siiski peame senisest suuremat osa nägema asutuste vahelisel koostööl ja kodukeskkonnal lapse mõjutajana. Seetõttu on konverentsi formaat ühismõju väärtustav ja pigem tulevikku vaatav“, rääkis HOL rahvatervise nõunik Kerli Vilk.

Eraldi teemana käsitletakse ka kooli ja õpetajat abistaja rollis. Kuivõrd suuteline on õpetaja temale pandud vastutust kandma? Ehk on abistaja teinekord ise abivajaja? Tartu ülikooli õpetajate vaimse tervise uuringu tulemused annavad konverentsil osalejatele faktipõhise vastuse, millised on õpetaja sisemised ressursid lapse toetamisel ja lapsevanematega suhtlemisel tegelikult. Tegemist on ülikooli värskete uuringutulemuste esmaesitlusega.

Üles astuvad: Harjumaa Omavalitsuste Liit, Põhja-Eesti Rajaleidja keskus, Siseministeerium, TLÜ doktorantuur, Tervise Arengu Instituut, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikool, MTÜ Peasjad.ee ja Kangurkoolitused OÜ.

Avatud on ka messiala, kus astuvad üles Eesti Kirjastuste Liit liikmed Eesti Raamat, SE&JS ja Pilgrim.
Sina ja Mina perekeskus, MTÜ Vaiter, Nõustamiskeskus Papaver, Adeli Rahvusvaheline Rehabilitatsioonikeskus

Lisainfo:
Kerli Vilk
Harjumaa Omavalitsuste Liit
Tel: 53301747
E-post: kerli.vilk@hol.ee


Olla inspireeritud-Jaanus Kangur.pdf
Õpetajate heaolust_Adov.pdf
Vanemlusvajadus ja lastevanemate hinnangudlaste vaimsel
Valdkondadeülene ennetusvajadus.pdf
Vaimse tervise abistamise ABC.pdf
suitsidaalsus ja depressiivsus noortel- 2018 doktoritöö
suhtlusstrateegiad looduses.pdf
Rajaleidja.pdf
PERH ettekanne.pdf
HARJUMAA TERVISEKONVERENTS KAVA 2018.pdf

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/
http://www.hol.ee/kultuuriinfo-344