Juhtimine

HOLi juhtimisorganiteks on vastavalt põhikirjale volikogu (üldkoosolek) ja juhatus. HOLi iga­päevase töö korraldamisega ja asjaajamisega tegeleb büroo. Järelevalvet HOLi juhatuse ning büroo tegevuse üle teostab revisjonikomisjon.

HOLi iga liikme volikogu nimetab liidu volikogu liikmeks kohalike omavalitsuste volikogude volituste tähtajaks kaks esindajat – ühe kohaliku omavalitsusüksuse volikogu ja ühe täitevorgani (valitsuse) liikmete hulgast ning nende nimelised asendajad. Sellest tulenevalt on HOLi volikogu liikmeteks 32 isikut, kes esindavad Harju Maakonna omavalitsusüksusi.

HOLil 5-liikmeline juhatus. Vastavalt HOLi põhikirjale on Juhatus Liidu juhtorgan, kes korraldab Liidu tegevust põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks, juhib ja esindab Liitu. Juhatuse volituste tähtaeg on juhatuse valimistest kuni volikogu uue koosseisu poolt uue juhatuse valimiseni. Juhatusse ei saa kuuluda rohkem kui üks Liidu liikme esindaja. Juhatusse kuuluvad volikogu poolt oma liikmete hulgast valitud: HOLi esimees; HOLi aseesimees; Tallinna linna esindaja juhul kui teda pole valitud HOLi esimeheks või aseesimeheks; juhatuse liikmed.

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste
Liidu büroo asub:

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
Faks: 615 0351
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199
km reg nr EE101356705

vaata asukohakaarti siit

https://digimaa.ee/
http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo