Kogukondliku turvalisuse Harjumaa toetusvoor

Siseministeeriumi korraldatava kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru läbiviijaks Harju maakonnas on alates 2018. aastast Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL).

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Toetatakse taotlusi, mis:

· edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;

· suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);

· aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele. 

Taotlejateks võivad olla:

· Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;

· vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused (üksnes vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul).

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot. Soetuse või investeeringu tegemisel suuremas summas kui 100 eurot, on nõutav taotleja rahaline omafinantseering vähemalt 10% ulatuses soetuse või investeeringu maksumusest.


2019. aasta Harjumaa toetusvoorus rahuldatud taotlused (HOL juhatuse 23.10.2019 otsus nr 23)

2018. aasta Harjumaa toetusvoorus rahuldatud taotlused (HOL juhatuse 12.12.2018 otsus nr 31)

Lisainfo: Maret Välja, telefon +372 507 7450, e-post maret.valja@hol.ee 

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/