Juhatus. Koosolekud ja otsused

Juhatuse koosolekud

HOL juhatuse koosolekud toimuvad üldreeglina üks kord kuus. Juhatus on otsusuvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse koosseisust. Koosolek protokollitakse. Juhatus võtab otsuseid vastu koosolekul osalejate poolthäälteenamusega.

Juhatuse liikmed

Praegu on HOL juhatuses 5 liiget. Juhatuse liikmeteks on ametikoha järgi HOL esimees ja HOL aseesimees, samuti kuulub juhatusse ka Tallinna esindaja.

Juhatuse liikme tasud

Juhatuse liikmetele tasustamine toimub praegu HOL 21.03.2018 otsuse nr 13 alusel. Makstavate hüvitiste määrad on järgmised: HOL esimehele makstakse hüvitist 520 eurot kuus, HOL teistele juhatuse liikmetele makstakse hüvitist 130 eurot ühe osaletud koosoleku eest.

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo