Kaevandusalade laienemisel tuleb kuulata kohalike omavalitsuste ja elanike häält

Harjumaa Omavalitsuste Liidu pressiteade
23.10.2018

 
Harjumaa Omavalitsuste Liit tegi keskkonnaministrile ettepanekud:
• Kehtestada normid, mis reguleeriksid ja talitseksid uute kaevandusalade kontrollimatut laienemist.
• Anda kohalikele omavalitsustele võimalus argumenteeritult vetostada maavaravarude kaevandamislubade andmist, kui varud paiknevad perspektiivsetel arengualadel (nt elamualade vahetus läheduses) ja nende kaevandamine oleks vastuolus piirkonna üldise arengukontseptsiooniga.

Probleem on selles, et kaevanduste omanikel on kohalikke kogukondi arvestamata ja piirkonna üldise arengukontseptsiooniga vastuollu minnes võimalik tellida keskkonnamõjude hindamine. Niisugune praktika on huvide konflikti allikas ja annab lihtsa võimaluse olemasolevate kaevanduspiirkondade laiendamiseks või uute kasutuselevõtuks.

Kohalikele omavalitsusele tuleb tagada reaalne õigus ja võimalus mõjutada nende territooriumil toimuvat kaevandustegevust, sealhulgas seista vastu kaevandusalade laiendamisega põhjustatavale kohaliku elu riivele.

Praegu tellib maaomanik või huvitatud isik kaevanduse rajamiseks või laiendamiseks keskkonnamõju hindamise, mille pinnalt esitatakse Keskkonnaametile taotlus kavandusala laiendamiseks.

Kümnete hektarite võrra rajatavad või laienevad kaevandusalad (peamiselt teedeehituseks kasutatavad lubjakivi- ja kruusakarjäärid) tekivad Harjumaal, eriti Tallinna lähivaldades elamualade vahetusse lähedusse,

Eriti teravad konfliktid on tekkinud Jõelähtme vallas (massilised uute karjääride avamise soovid) ning Harku ja Saue vallas (Harku karjääri laiendamine).

Täpsemalt käsitleb teemat HOL 22.10.2018 kiri Keskkonnaministeeriumile nr 9-3/6-1 (vt manust).

Täpsem info:

Andre Sepp
Harjumaa Omavalitsuste Liidu esimees
Raasiku vallavanem
mobiil (+372) 516 0150

Andres Laisk
Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige
Saue vallavanem
mobiil (+372) 504 7527


Ettepanekud kohalike huvide suuremaks arvevestamiseks k

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/