Olümpiaadide ja õpilasürituste tulemused


Lõbus tähestik 2019 tulemused
Harjumaa koolide omaloomingukonkursi tulemused 2019
Mälumängu Mõttemeister tulemused 2019
Vene keele võistluse tulemused vene kodukeelega õppijatele 6.-8. kl
Tüdrukute joonistuspäev 2.-4. kl tulemused
Digioskuste võistluse 8. klassidele tulemused
6. klasside videokonkurss "My active school" tulemused
XXXI vendade Liivide ja liiviliku loomingu etluskonkursi Harjumaa vooru tulemused
Harjumaa kirjanduspäeva tulemused 2019
Tehnoloogiaolümpiaadi tulemused2019
Käsitöö ja kodunduse olümpiaadi tulemused2019
Ingliskeelse kuldvillaku tulemused 13.03.2019
Playboxi tulemused 2019
Matemaatika olümpiaad 4.-6. kl tulemused
Majandusolümpiaadi Harjumaa tulemused
II georaafia teemapäeva tulemused
Geograafiaolümpiaadi tulemused 2019
Loodusteaduste olümpiaadi tulemused
Bioloogiaolümpiaadi Harjumaa piirkonnavoor
Matemaatikolümpiaadi tulemused 2019
3. kl õpioskuste ainepäeva tulemused
Kunstiolümpiaadi tulemused
Saksa keele olümpiaadi Harjumaa tulemused
Inglise keele elektrooniline viktoriin The USA 8. kl
Emakeeleolümpiaadi tulemused
Nuputa 2019 tulemused
Õpilasetlejate Harjumaa tulemused
Keemiaolümpiaad 2019
Füüsikaolümpiaad 2019
füüsika ja keemia viktoriini tulemused 2018
Etluskonkursi Koidulauliku valgel 2018 tulemusd
Vene keele võistlus Lõbus tähestik tulemused 15.05.2018
1. geograafia teemapäeva tulemused 19.11.2018
HARJUMAA KOOLIDE OMALOOMINGUKONKURSI TULEMUSED
Vene keele olümpiaadi tulemused 8.-9. kl 18.04.18
Vene keele olümpiaadi tulemused 6.-7. kl 04.04.18
Geograafia teemapäeva tulemused 19.04.2018
Vene keele konkursi Reis mööda Eestit tulemused
Mõttemeister 2018 tulemused
Vene keele olümpiaadi tulemused 10.-12.kl 09.03.2018 parandatud
Liivide etluskonkursi tulemused 16.03.2018
Inglise keele teemapäeva tulemused 16.03.2018
Harjumaa 1.-4.kl Playbox´ide esitamise võistluse tulemused 09.03.2018
Matemaatikaolümpiaadi tulemused 09.03.2018
Majandusolümpiaadi tulemused 08.03.2018
5. klasside inglise keele võistlus "Spelling Bee" tulemused 06.03.2018
Muusikaolümpiaadi tulemused 17.02.2018
3. klasside õpioskuste ainepäeva tulemused 15.02.2018
Geograafia teemapäeva tulemused 14.02.2018
Ajaloo olümpiaadi tulemused 10.02.2018
Venekeelse lauluvõistluse ANNUŠKA tulemused
Matemaatikaolümpiaadi tulemused 07.02.2018
Õpilasetlejate riigikonkursi Harjumaa vooru tulemused 05.02.2018
Bioloogiaolümpiaadi tulemused 03.02.2018
Emakeeleolümpiaadi tulemused 26.01.2018
Keemiaolümpiaadi tulemused 27.01.2018
Füüsikaolümpiaadi Harjumaa tulemused 20.01.2018
Tüdrukute joonistuspäev tulemused 25.01.2018
Kunstiolümpiaadi tulemused 27.01.2018
NUPUTA Harjumaa piirkonnavooru tulemused 01.02.2018
Geograafiaolümpiaadi tulemused 09.12.2017
EESTI LOODUSTEADUSTE OLÜMPIAADI 2017/18 TULEMUSED
12.12.2017 toimunud 9.klasside inglise keele online olümpiaadi tulemused
Füüsika ja keemia viktoriini Välk ja pauk! tulemused 01.12.17
Koidulauliku valgel Harjumaa vooru tulemused 30.11.17
1. Geograafia teemapäeva tulemused 21.11.2017
Loquiz 16.11.17 tulemused
8. kl inglise keele online viktoriin AUSTRAALIA tulemused
Geomeetria teemapäeva tulemused 7.11.2017
Harjumaa kirjanduspäeva 13.10.2017 tulemused
Keemiaviktoriini KOLB eelvooru tulemused
6. kl õpioskuste võistluse tulemused
Vene keele Harjumaa 8.-9.klasside õpilasvõistlus 10.mail 2017
Vene keele võistluse Lõbus tähestik tulemused
Vene keele võistlus 5. mai 2017 tulemused
Vene keele võistlus 3. mai 2017 tulemused
Kunstiolümpiaadi 04.03.2107 protokoll
Harjumaa algklasside playbox´ide esitamise võistluse tulemused
Matemaatika olümpiaadi 4.-6. kl 10.03.17 tulemused
Majandusolümpiaadi 11.03.17 tulemused
Vene keel võõrkeelena 10.-12.kl olümpiaadi tulemused
Geograafia teemapäev 16.02.17
Harjumaa koolide omaloomingukonkursi tulemused
Liivide etluskonkursi tulemused 03.03.17
Tehnoloogiavaldkonna ainete olümpiaadi tulemused
Mõttemeister 2017 tulemused
Geograafia teemapäeva tulemused 26.04.2017
NUPUTA protokoll2017
Poiste joonistupäeva parimad2017
Matemaatika piirkondliku olümpiaadi protokoll 07.02.2017
Bioloogia piirkondliku olümpiaadi protokoll 04.02.2017 (viimane)
10.-12. klasside Online English Language Competition tulemused
Inglise keele piirkondliku olümpiaadi protokoll 27.01.2017 (uuendatud)
Vene keel emakeelena olümpiaadi tulemused 2017
Emakeele piirkondliku olümpiaadi protokoll 30.01.2017
EESTI ÕPILASETLEJATE XXVI RIIGIKONKURSI TULEMUSED
Keemiaolümpiaadi protokoll 21.01.2017
Füüsika piirkondliku olümpiaadi protokoll 28.01.2017
Saksa keele piirkondliku olümpiaadi protokoll 27.01.2017

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/