Projekt „Harjumaa omavalitsusjuhtide koolituse ja koostöövõrgustiku arendamise programm“

Projekt „Harjumaa omavalitsusjuhtide koolituse ja koostöövõrgustiku arendamise programm“

Projekti eesmärgiks on Harjumaa Omavalitsuste Liidu (esindatud kõik Harjumaa omavalitsused) koostöö- ja juhtimisvõimekuse suurendamine läbi kompetentsi ja majandustegevuse tulemuslikkuse tõstmise 2009.a. valimiste järgselt. Koolitus – ja arendusprogrammi sihtgrupiks on vallavanemad, abivallavanemad, linnapead, abilinnapead, Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liikmed ja spetsialistid.

 

Mooduli nimetus

Toimumise aeg

Omavalitsusjuhi kompetentsus ja tõhusus mitme tule vahel- haldusjuhtimine, koostöövormid, ühistegevused, haldusvõimekuse tõstmine                 

26-27. august 2010

Omavalitsuste jätkusuutlikkus ja pikaajaline ressursijuhtimine - demograafiline ja regionaalpoliitiline analüüs, optimaalsed teenused ja kulud

4-5. november 2010

Pikaajaline planeerimine infrastruktuuride rajamisel ja haldamisel - KOV infrastruktuurid ja ressurssid vastavalt tegelikule vajadusele

27-28. jaanuar 2011

Juhist liidriks- tulemuslik meeskonna ja kogukonna juhtimine - rollid, meeskonnatöö, meeskonna ja kogukonna juhtimine        

31.märts 2011-1.aprill 2011


KOV juhtide koostöökoolitus_I moodul 26 -27 08 2010_aja
Tiit Tammaru Ühinemiste planeerimine.pdf
suhtlemisstiilide test.pdf
Suhtlemisstiilide kirjeldused.pdf
Ruth Jürisalu- ühistegevus kultuuri valdkonnas.pdf
Milli Kikas Ühistegevus kultuuri valdkonnas Kuusalu.pdf
Kuusalu kultuurirahastus.ppt
Estel Pukk jaotusmaterjal.pdf
Arengu kavandamisest KOV-is.pdf
Regioonideareng_Pihor 4.11.10.pdf
Pikaajaline finantsplaneerimine 05112010 Puurmani.pdf
Makropoliitika KOVidele_5.11.2010pd.pdf
KOV tuluautonoomia slaidid 5.11.10.pdf
Kadri Leetma slaidid 4.11.10.pdf
KOV juhtide koolitusprojekti moodul_II_4 -5 november.p
I moodul 26 08 10 Neeme Suur Omavalitsuste koostöö võ
I moodul 26 08 10 Neeme Suur Omavalitsuste koostöö võ
TTÜ koolitusel osalejad I ja II moodul_10 11 10.doc
U Kirtsi Kuusalu ja Loksa valdade ühinemine.pdf

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste
Liidu büroo asub:

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
Faks: 615 0351
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199
km reg nr EE101356705

vaata asukohakaarti siit

https://digimaa.ee/
http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo