Raasiku vallavalitsus pakub tööd maakorraldajale

Raasiku vallavalitsus pakub tööd maakorraldajale
Juhtiva maakorraldaja tööülesanneteks on:
 • maa munitsipaliseerimise, riigi omandisse jätmise, kasutusvaldusse andmise korraldamine; 
 • valla üldplaneeringu ja maakorraldusega seotud arengukavade koostamises osalemine,
 • detailplaneeringute menetlemine;
 • maa mõõdistamise ja katastriüksuste moodustamisega seonduv töö;
 • maakorraldustoimingute läbiviimise korraldamine ja vastavate õigusaktide ettevalmistamine; 
 • munitsipaalomandis olevate maade üle arvestuse pidamine koostöös rahandusosakonnaga;
 • iseseisva kasutuseta maaribade erastamise taotluste menetluse läbiviimine;
 • maaüksuste aadresside ja liikluspindade nimede määramine;
 • teenindusmaade määramisega seotud toimingute teostamine;
 • kodanike nõustamine maakorralduse küsimustes;
 • koostöö tegemine Riigi Maa-ametiga, Harju Maavalitsusega ja Kinnistusametiga;
 • muude ülesannete täitmine, mis on ette nähtud seadusandluses või Raasiku valla õigusaktides ning kuuluvad oma olemuselt maakorraldaja töövaldkonda;
 • volikogu ja vallavalitsuse haldus- ja õigusaktide eelnõude ning muude oma töövaldkonda puudutavate dokumentide ettevalmistamine;
Nõudmised kandidaadile:
 • suurepärane eneseväljendusoskus nii kõnes kui ka kirjas;
 • hea suhtlemisoskus ja valmisolek meeskonnatööks;
 • hea arvuti kasutamise oskus (Word, Excel, Outlook, muud tööülesannetega seotud programmid);
 • eelnev töökogemus antud valdkonnas;
 • kõrgharidus.
Kandideerimisel tuleb kasuks:
 • eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses;
 • võõrkeelte oskus.
Lisainfo:
Kandideerimisavaldusele lisada:
 • CV;
 • haridust tõendava dokumendi ärakiri.
Huvi korral võiks ühendust võtta raasiku.vald@raasiku.ee 

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste
Liidu büroo asub:

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
Faks: 615 0351
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199
km reg nr EE101356705

vaata asukohakaarti siit

https://digimaa.ee/
http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo