Septembrikuine HOLi volikogu

Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogu istung 17. septembril 2014.a

Seekordse Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogu istungi peateemadeks olid põllumajandus, riigigümnaasiumid ja koolivõrgu uuring ning politseireform.

Septembrikuine Harjumaa Omavalitsuste Liidu ehk HOLi volikogu istung toimus Keila Koolis. HOLi tegevusse on kaasatud kõik Harju Maakonna omavalitsusüksused ning ühise eesmärgina soovitakse arendada omavalitsuste vahelist koostööd ja esindada omavalitsusi maakonda puudutavates küsimustes. Käesoleva kuu istungil oli aruteluks mitmeid kaalukaid teemasid, mis puudutavad väga paljusid Harjumaa elanikke.

 

Uue rahastamisperioodi maaelutoetused
Põllumajandusminister Ivari Padar ning Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Illar Lemetti tutvustasid Euroopa Liidu uut rahastamisperioodi, maaelutoetusi ja muudatusi võrreldes eelmise perioodiga. Uus periood kestab käesolevast aastast 2020. aastani. Tähelepanu pöörati ka LEADER-programmi jooksva perioodi võimaluste tutvustamisele. LEADER-programm on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm, mille eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, aidates luua kohalikel partnerlustel põhinevaid maaelu arengustrateegiaid. Asekantsleri sõnul soovitakse käesoleval aastal panna rõhku kohaliku toiduga seonduvale ning selle arendamisele.

 

Koolivõrgu uuringu tulemused
Koolivõrgu ümberkujundamise ja riigigümnaasiumite rajamise plaanidest lähtudes tellis Haridus- ja Teadusministeerium poliitikauuringute keskuselt Praxis Koolivõrgu uuringu, eesmärgiga saada ülevaade, milline võiks Eestimaine koolivõrk välja näha kuue aasta pärast, võttes arvesse rahvastikuprotsesse ning hariduspoliitika suundumusi.  Uuringu tulemusi tutvustas hariduspoliitika programmi juht Laura Kirss. Mitmeid HOLi liikmeid oli aga raske veenda uuringu tulemuste paikapidavuses, arvestades uuringu eesmärki. HOLi hinnangul ei võetud tehtud uuringus nimelt arvesse mitmeid olulisi nüansse. Näiteks seda, et aasta 2020, millele uuring keskendus, on prognooside kohaselt Harjumaa õpilaste arvust lähtudes madalaim seis. Uuringu tulemuste kohaselt on 2020. aastal vajadus Harjumaal gümnaasiume vähendada. Samas ei arvestanud uuring, et juba seitse aastat hiljem on käes aga hoopiski õpilaste arvu tipphetk. HOLi liikmete sõnul on võrreldes aastat 2020 ja 2027 õpilaste arvu vahe lausa kahekordne, millest tulenevalt on küsitav uuringu pädevus, kui ministeerium soovib selle koolivõrgu korrastamisel aluseks võtta. Seetõttu kaalub juhatuse esimehe Kaupo Rätsepa sõnul HOL täpsemate tulemuste saamiseks uue samateemalise uuringu tellimist, mis arvestaks ka neid mõjutavaid nüansse, mida HOLi hinnangul praegune ei kajasta.

Politseireformi mõju kodanikule
HOLi volikogu istungil selgitas politseireformi mõjutusi kodanikele ja kohalike omavalitsustele Põhja prefektuuri prefekt Kristjan Jaani. Alates 1. oktoobrist hakkavad toimima Politsei- ja Piirivalveameti struktuuris muudatused, mille eesmärk on muuta politsei tööd efektiivsemaks, kodanikule kättesaadavamaks ja ökonoomsemaks. Liidetakse ametkondasid ja koondatud ametikohtade arvelt suurendatakse alles jäänud töötajate palgafondi. Harjumaal jätkab alates oktoobrist Põhja prefektuuri viie jaoskonna asemel tööd kolm. Iga piirkonna jaoskonnajuht lahendab konkreetse kogukonna probleemid. Kesklinna politseijaoskonna juht on alates oktoobrist Kaido Saarniit, Ida-Harju politseijaoskonna juhiks saab Valter Pärn ning Lääne-Harju politseijaoskonda hakkab juhtima Veiko Randlaine. Muudatuste tagajärjel saavad jaoskonnad suurema võimekuse ning otsustuspädevuse, samuti kuuluvad need otse prefekti alluvusse.

 

Lisainfo:

Leader programm:  http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/maaettevotlus-ja-maaelu/leader
Praxise koolivõrgu uuring:
http://mottehommik.praxis.ee/koolivork/

Politseireform: https://www.harku.ee/politseireformiga-kaasnevad-muutused

 

Kady-Ann Sutt

Kommunikatsioonijuht

Harku Vallavalitsus

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste
Liidu büroo asub:

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
Faks: 615 0351
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199
km reg nr EE101356705

vaata asukohakaarti siit

https://digimaa.ee/
http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo