Töörühmad

Eesti 2030+ planeeringu töörühm

Mõttekoda

Arengustrateegia elluviimise toetamiseks ja uuendamise ettevalmistamiseks kutsutakse kokku mõttekojad vastavalt omavalitsusüksuste poolt väljendatud konkreetsetele ühishuvidele ja – vajadustele. Mõttekoda on vabas vormis toimuv koosviibimine ideede avaldamiseks, ühishuvide ja –vajaduste arutamiseks ning sõnastamiseks. See on mõtete ja kogemuste vahetamise koht. Mõttekoda on soovi korral valjusti mõtlemise koht, kus osalejate kaasarääkimise tulemusel saab leida selgust ja uusi teadmisi erinevate huvide ja vajaduste esitamiseks ning valikute tegemiseks. Mõttekoda ei ole kohustus vaid on võimalus. Mõttekojad saavad toimuda mitme omavalitsusüksuse esindaja poolt tõstatatud küsimuse, teema või eluvaldkonnas toimuvate sündmuste arutamiseks , protsesside mõtestamiseks ja võimalike arengute kavandamiseks. Kogemuste ja mõtete jagamise teel uute vaatenurkade avanemise kaudu võib olla mõttekojas toimuvate arutelude tulemuseks näiteks: - intellektuaalset üldhariv ja huvi tekitav või lihtsalt osaleja seisukohti kujundav või selgitav mõte; - tegevuste või otsuste ettevalmistamiseks või läbiviimiseks kasulik mõte; - ühine probleemilahendus või ühistegevus probleemi lahendamiseks; - ettepanek või vajaduse kirjeldus HOL Juhatuse ja/või Volikogu poolt seisukohavõtuks; - HOLi poolse seisukoha kujundamine koostööpartneritele või keskvalitsuse esindajatele;

Sündmustekalender

   detsember
2018
  
E
T
K
N
R
L
P
 
 
 

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/
http://www.hol.ee/kultuuriinfo-344