Tunnustamine

Parim siseturvalisusesse panustav organisatsioon 2019!

UUS! Harjumaa siseturvalisusesse panustava organisatsiooni tunnustamise konkurss toimub esmakordselt.

Ettepanekute esitamise tähtaeg on 01. oktoober 2019.a. 

Konkursi läbiviimise aluseks on Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse 10.04.2019 otsus nr 8 „Harjumaa siseturvalisusesse panustava organisatsiooni tunnustamise kord“, mis on leitav SIIT

Tunnustamise ettepaneku esitamise vorm on leitav SIIT
Harjumaa siseturvalisusesse panustava organisatsiooni tunnustamise eesmärk on aidata Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) poolt kaasa terve elanikkonnaga vaba ja turvalise ühiskonna kujunemisele, kus kogukonnad on kaasatud turvalise elukeskkonna loomisele, üksikisikute ja kogukondade koostegutsemise kaudu on tagatud ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele ja süütegudele.

Tunnustusega väärtustab HOL kogukondliku turvalisuse loomisse panustavaid organisatsioone, kes tõstavad kogukondliku turvatunnet ja edendavad kogukonna elu ning on olulised partnerid kohalikele omavalitsustele ja ettevõtjatele.
Tunnustus antakse juriidilistele isikutele (s.h mittetulundusühingud, korteriühistud, sihtasutused, äriühingud). Lisainfo vastavast tunnustamise korrast, mis on leitav SIIT

Esitatud ettepanekuid hindab Harjumaa Turvalisuse Nõukogu, kes lähtub hindamisel organisatsiooni panusest maakonna kogukondliku turvalisuse loomisse ja siseturvalisuse suurendamisse, sealhulgas:
• mõjusate lahendustega turvalisema elukeskkonna loomist;
• ohuennetust ja ohuolukordade lahendamisvõimalust;
• kogukondliku võimekuse tõstmist.

Auhind antakse üle Harjumaa Aasta Tegijate tunnustamise pidulikul tänuüritusel 28. novembril 2019 Arvo Pärdi Keskuses.

01.oktoobri seisuga on selgunud 2019 kandidaadid:

* Ümera tn 28 KÜ (Tallinn)

* Lootuse Küla MTÜ (Saue vald)
* Kaberneeme Klubi MTÜ (Jõelähtme vald)

* Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (Tallinn)


Lisainfo heak.ee kodulehel.

Kontaktisik:
Maie Liblik
HOL siseturvalisuse nõunik
maie.liblik@hol.ee
+372 53 488786

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/