Kogukondliku turvalisuse toetusvoor

Kogukondliku turvalisuse 2018. aasta maakondliku toetusvooru taotluste esitamise tähtaeg Harjumaal on 1. november.

Siseministeeriumi korraldatava kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru läbiviijaks Harju maakonnas on alates 2018. aastast Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL).

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

 Toetatakse taotlusi, mis:

· edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;

· suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);

· aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotlejateks võivad olla:

· Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;

· vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused (üksnes vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul).

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot. 


Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. novembril kell 16.30 elektrooniliselt Harjumaa Omavalitsuste Liidu e-posti aadressile info@hol.ee 

Kogukondliku turvalisuse 2018. aasta maakondliku toetusvooru abikõlblikkuse periood Harju maakonnas on 1.11.2018 kuni 1.10.2019.


2018. aasta toetusvooru tingimused

Toetusvooru üldtingimused 

Toetusvooru tingimused

Hindamismetoodika

Taotlus- ja aruandevormid

Taotlusvorm

Eelarvevorm

Sisuaruande vorm

Kuluaruande vorm

Lisainfo: Maret Välja, telefon +372 507 7450, e-post maret.valja@hol.ee 

Taotluse ja aruande sisulist koostamist nõustavad Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse MTÜ-de konsultandid: telefon 656 6522, Külli Vollmer, e-post kylli@heak.ee ja Jevgenia Rõbakova, e-post jevgenia@heak.ee 

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/
http://www.hol.ee/kultuuriinfo-344