Harjumaa ja Uusimaa sõlmisid koostöömemorandumi

Harjumaa ja Uusimaa sõlmisid koostöömemorandumi

Uusimaa Liidu juht Ossi Savolainen ja Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Andrus Umboja allkirjastasid 30. detsembril 2022 Tallinnas Estonia Teatris vastastikuse mõistmise memorandumi, mille eesmärk on tihendada koostööd piirkondlikul tasandil, suurendada mõlema piirkonna rahvusvahelist atraktiivsust ja ligipääsetavust ning edendada piirkondade lõimumist.

Kasvavate pealinnapiirkondade vahelises vastastikuse mõistmise memorandumis määratletakse koostöö põhiteemadena piirkondade innovatsiooni-ökosüsteemide ühendamine, infrastruktuuri ja liikuvuse lahenduste edendamine, kliima ja jätkusuutlikkuse väljakutsed ning lahendused, vastupanuvõime ja kodanikukaitse küsimused.

Leping toetab Soome ja Eesti eesmärki tugevdada meie makropiirkonna rahvusvahelist konkurentsivõimet. Varem heaks kiidetud vastastikuse mõistmise memorandum Helsingi ja Tallinna linnade vahelise koostöö kohta ning Soome-Eesti riigi vastastikuse mõistmise memorandum transpordikoostöö teemal loovad samuti aluse edasiseks koostööks piirkondlikul tasandil.

"Uusimaa ja Harju maakonnad pealinnadega on üheskoos atraktiivsemad kui eraldi. Koostööleping tugevdab piirkondade koostööd kaupade ja inimeste liikumise, innovatsiooni ning jätkusuutlike lahenduste valdkonnas," ütles Uusimaa Liidu juht Ossi Savolainen.

Tegevuskava meetmete täpsustamiseks

Järgmine samm on koostada vastastikuse mõistmise memorandumi alusel ühine tegevuskava, milles määratakse kindlaks konkreetsed ülesanded. Praktikas keskendub koostöö kogemuste ja teabe vahetamisele ning võimalikele ühisprojektidele. Samuti julgustavad Uusimaa Liit ja Harjumaa Omavalitsuste Liit oma piirkonna omavalitsusi ja teisi partnereid tegema omavahel piiriülest koostööd.

"Me loodame, et vastastikuse mõistmise memorandumi alusel koostatav ühine tegevuskava ja koostööprojektid hõlmavad mitte ainult regiooni tasandit, vaid ka ministeeriume, pealinnu ja paljusid teisi osapooli meie piirkondades. Koostööleping on suurepärane jätk meie piirkondade tihedamale koostööle," ütles Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Andrus Umboja.

Vastastikuse mõistmise memorandum allkirjastati Tallinnas aastavahetuse eelõhtul traditsioonilise Harjumaa Balli ajal Estonia teatrimajas. "Ka koostöömemorandumi allkirjastamise koht, Estonia teater on tunnistuseks meie riikide ja piirkondade pikaajalisest koostööst, sealhulgas kultuurivaldkonnas: Soome arhitektide Armas Lindgreni ja Wivi Lönni poolt 20. sajandi alguses projekteeritud teatrihoone on muu hulgas olnud Eesti parlamendi esimene kohtumispaik," lisab Andrus Umboja.

Harjumaa ja Uusimaa sõlmisid koostöömemorandumi
Harjumaa ja Uusimaa sõlmisid koostöömemorandumi

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

https://visitharju.ee/
https://www.facebook.com/Visitharju