Avatud Ideepank - esita oma ettepanekud!

Harjumaa Omavalitsuste Liit avab harjumaalastele „Ideepanga“ rahvatervise valdkonna arendusettepanekuteks. 

Ideepank on Harjumaa elanike tervist ja heaolu edendavate tegevuste elluviimiseks loodud keskkond kaasrahastuse taotluseks või Harjumaa Omavalitsute Liidu ja Tervisenõukoguga partnerlussuhete edendamiseks. Ideepanka laekunud taotlusi hindab Harjumaa Tervisenõukogu.

Ideepanga eesmärk on:

·      anda asutustele ja koostöögruppidele võimalus panustada tervist ja heaolu toetava keskkonna kujundamisse Harjumaal; 

·      aidata kaasa riskikäitumist vähendavate ja tervist väärtustavate ideede teostumisele ning arendusele maakonnas;

·      aidata Harjumaa omavalitsusi viia kokku innovaatiliste partneritega, kes toetavad tervise ja heaolu edendamist paikkonnas.

Ideepanga konkursile on oodatud kõik algatused, mis:

·      toetavad Harjumaa elanike vaimset ja füüsilist tervisekäitumist ning tõstavad terviseteadlikkust maakonnas;

·      aitavad ennetada noorte ning täiskasvanute riskikäitumist;

·      aitavad muuta pere-, töö- ja õpikeskkonda psühhosotsiaalselt turvalisemaks, tervemaks ja toetavamaks paigaks;

·      omavad kindlat eesmärki, sihtgruppi, laiemat mõjuala, lähtuvad tõenduspõhisusest;

Laekunud ettepanekuid menetleb Harjumaa tervisenõukogu oma koosolekutel. Nõukogu jälgib projektide hindamisel enim projekti vajadust, läbimõeldust, süsteemsust ning mõjuulatust sihtgrupile.  Ühekordseid üritusi ei toetata (kui ei ole osa suuremast tegevusplaanist või projektist). Lepingupartner peab olema juriidiline isik.

Parimaid ideid toetatakse võimalusel rahaliselt või arendatakse edasi koostöös Tervisenõukoguga. Toetuse suuruse määrab Harjumaa tervisenõukogu, lähtudes laekunud avalduste hulgast, konkreetsest projektist ja mõjuulatusest. Toetuse suurus üheks aastaks on maksimaalselt 5 000 eur.

 

2023. aastal teostatavaid ideid ootame hiljemalt 20. novembriks 2022. Ettepanekuid on võimalik esitada terve aasta vältel!

Projektitaotlused palume saata e-posti aadressile ideepank@hol.ee

Taotluse vorm on leitav: siit

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

https://visitharju.ee/
https://www.facebook.com/Visitharju