Harjumaa Aasta Õpetaja nominendid galale „Eestimaa õpib ja tänab“ on valitud

Haridus- ja Teadusministeeriumil on au tunnustada Aasta Õpetaja galal “Eestimaa õpib ja tänab” haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta töö on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes. Tunnustuskonkursi rõhk on eesmärgil, et iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetav, õpioskusi, loovust ning ettevõtlikkust arendav õpikäsitus rakenduks kõigil haridustasemetel ja -liikides.
26. aprilliks esitati tunnustamiseks HTM-i kodulehe kaudu ligi 2051 taotlust erinevates kategooriates, mis on kolmandiku võrra rohkem kui möödunud aastal. Sel aastal määratakse esmakordselt riiklik haridustöötaja elutööpreemia senise ühe asemel kuni kolmele inimesele ning riiklik hariduspreemia ka huvialaõpetajale. Maikuu jooksul kogunevad maakondlikud komisjonid, et oma nominendid valida vabariiklikule komisjonile esitamiseks. Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) haridus- ja kultuurikomisjon on oma valiku teinud ja komisjoni esimees Helle Lootsmann tõdes, et komisjoni töö oli pingeline, kuid rõõmupakkuv. Õpetajaid tunnustatakse maakonnas kokku kümnes kategoorias. Harjumaal esitati kokku 156 taotlust. Augustis koguneb riiklik komisjon, mis selgitab välja kõikide kategooriate laureaadid.

Harjumaa nominendid on:
• aasta lasteaiaõpetaja (23 kandidaati):
Anna Sõõrd, Tabasalu Lasteaed Tibutare liikumisõpetaja
Marge Silm, MLA Viimsi Lasteaiad, Randvere maja õpetaja
• aasta klassiõpetaja (32 kandidaati):
Mirjam Pärtel, Keila kool
Triin Tammistu, Jüri Gümnaasium
• aasta klassijuhataja (11 kandidaati):
Natalja Kirsberg, Kehra Gümnaasiumi vene keele õpetaja
Triin Toomjõe-Zuts, Kajamaa Kool
• aasta põhikooli aineõpetaja (21 kandidaati):
Eva Viidemann, Jüri Gümnaasium
Liina Teesalu, Muraste Kool
• aasta gümnaasiumiõpetaja (10 kandidaati):
Anna Kikkas, Saku Gümnaasium
Ingrid Rõigas, Viimsi Gümnaasium
• aasta huvialaõpetaja (7 kandidaati):
Ingrid Mikk, Jüri Gümnaasiumi kooliteatrite juhendaja (ringijuht)
Margit Mikk, Kose Kunstikool
• aasta tugispetsialist (5 kandidaati):
Anu Üleoja, Muraste Kool eripedagoog/logopeed/õpiabiõpetaja
Olesja Aau, Jüri Gümnaasiumi psühholoog-karjäärinõustaja
• aasta õppeasutuse juht (11 kandidaati):
Margery Lilienthal, Võsukese Lasteaed Rae vald
Sirje Toomla, Haabneeme Kooli direktor
• aasta haridustegu (2 kandidaati):
Digiõpe lasteaias, Paldiski lasteaed Sipsik;
Laste igapäevane õpetamine eriolukorra tingimustes
• aasta hariduse sõber (9 kandidaat):
Antoon van Rens, Haabneeme Kooli hoolekogu esimees
Helen Uus, Diplomatic Relations Project MTÜ

Aasta Õpetaja gala sai alguse 2009. aastal, kui tunnustusstatuudid töötati välja töörühma poolt, kus olid esindatud Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus, Eesti Koolijuhtide Ühendus, Eesti Lastevanemate Liit, Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Hariduskorralduse Nõukoda, Haridus- ja Teadusministeerium ning Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. Lisaks sellele on Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Haridustöötajate Liiduga pikki aastaid korraldanud maakondlikku ja üleriigilist õpetajate tunnustusüritust „Aasta õpetaja“.
Aasta Õpetaja gala 2020 „Eestimaa õpib ja tänab“ toimub sel aastal 3. oktoobril Alexela Kontserdimajas, millest teeb otseülekande ka Eesti Televisioon. Sündmuse korraldajad on Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Haridustöötajate Liit.

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/