Meede maakonna arengustrateegias määratud eesmärkide täitmiseks (MATA) 2024-2027 avati uutel tingimustel

Regionaal- ja põllumajandusministeerium ning Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avasid 22. jaanuaril taotlusvooru, millest on taas võimalik taotleda raha maakonna arengustrateegias määratud eesmärkide täitmiseks (MATA). Riik suunab järgneval, 2024-2027 taotlusperioodil kokku 25 miljoni eest lisatuge, et aidata ellu viia kohaliku elu edendamiseks seatud eesmärgid. 2024. aasta taotlusvooru eelarve on  7 366 836 eurot.

„Igal maakonnal on palju erinevaid arendusvajadusi ja väljakutseid, mille lahendamiseks on vaja ressursse,“ nentis regionaalminister Madis Kallas. „Selleks, et maakonna arengustrateegia toetuse abil saada nähtavat mõju ja et oleks edasiminek ühe või teise väljakutse lahendamisel, kavatseme edaspidi koostöös maakondadega suunata toetusvahendeid sihitumalt nende arengustrateegia kindlatele valdkondadele.

Taotlusvooru läbi viiva Riigi Tugiteenuste Keskuse teenusekoordinaatori Tiina Loorandi sõnul on taotlusvoorus oodatu osalema kohaliku omavalitsuse üksused, mittetulundusühingud, sihtasutused, äriühingud, riigiasutused või avalik-õiguslik ülikoolid, kes on taotlejaks märgitud maakonna arengustrateegia tegevuskavas. „Toetuse andmise eesmärk on pakkuda kohaliku omavalitsuse üksustele nende ühisel ülesannete täitmisel täiendavat riigi tuge maakonna arengustrateegias määratud eesmärkide saavutamisel vastavalt riigi ja maakonna esindajate dialoogi käigus kokku lepitud teemadele,“ rääkis Loorand.

Toetuse minimaalne suurus projekti kohta on 50 000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 75 protsenti ja omafinantseeringu minimaalne määr on 25 protsenti projekti abikõlblikest kuludest.

Toetust rahastatakse riigi eelarve vahenditest. Meetmes seatud eesmärkide saavutamise eest vastutab rakendusasutusena Regionaal- ja põllumajandusministeerium. Taotlusvooru korraldab ja projekte aitab rakendusüksusena ellu viia Riigi Tugiteenuste Keskus.

Harju maakonnas suunatakse maakonna arengustrateegia toetusvahendid aastateks 2024-2027 hariduslike erivajadustega lastega seotud teenuste välja arendamiseks ja kodulähedaste õppekohtade arvu suurendamiseks.

Harju maakonnas kogutakse MATA projektide ettepanekuid selle aasta alguses samaaegselt maakonna arengustrateegia tegevuskava ja kohalike omavalitsuste investeeringute kavade uuendamisega. Kõik MATA ettepanekud peavad olema Välja toodud ka maakonna arengustrateegia tegevuskavas.

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

https://visitharju.ee/
https://www.facebook.com/Visitharju