Alkoholi testostlemise uuring Harju maakonnas 2023. aastal

Alkoholi noortele kättesaadavust kontrollivad ja testivad eri asutused ja organisatsioonid mõne aja tagant. Eelkõige on uuringute eesmärk aru saada, kui lihtne on noorel kaubandusest võimalik kätte saada tänapäeva levinuimat uimastit, mille tarbimine võib oluliselt mõjutada tema tulevikku. Õnnetusjuhtumid, terviseprobleemid, takistused hariduse omandamisel, sotsiaalprobleemid ja riskantne seksuaalkäitumine on vaid mõned näited alkoholitarbimise mõjust noorele. Pikaajalised teadusuuringud on tõestanud, et mida varem alkoholi tarbimisega alustatakse, seda suuremad on eespool toodud riskid. Samuti on teada, et mida varem noor sõltuvust tekitavate ainete proovimist alustab, seda suurem on tõenäosus jääda sõltuvusse ja liikuda edasi teiste sõltuvust tekitavate ainete tarbimisele.

Uuringutulemused annavad tellija(te)le ka laiema pildi, mille põhjal teha pikaajalisi strateegilisi otsuseid ning nii kohalikes eelarvetes kui riigi tasandil raha paigutada. Näiteks mõjutab alkoholi tarbimise kasv õnnetusjuhtumite ja vägivalla suurenemist, mis on otseses seoses tervishoiu- ja korrakaitsekuludega. Mida rohkem juhtub alkoholi tarbimise tagajärjel õnnetusi või vägavallajuhtumeid, seda vähem jääb meditsiinisüsteemil aega ja raha tegeleda plaanilise ravi ning tegelike abivajajatega. Samuti võib alkoholi tarbimine mõjutada noorte õppeedukust, mis omakorda suurendab nii haridus- kui ka sotsiaalasutuste koormust. Tervishoiu seisukohalt on vaja saada ülevaade noorte riskikäitumisest, et näha ette võimalikke terviseriske ning osata planeerida terviseedendamise võimalusi eri vanusegruppidele (nt sportimisvõimalused, terviserajad, treeningud, ennetustegevused jne). Alkoholisõltuvuse laiemate (majanduslike) mõjude spekter on palju kirjum, kui ülalpool toodud näited, sh purunenud suhted, perevägivald või vähenenud töövõime, kuid see on juba omaette käsitlusteema.

Testostlemine Harjumaal

Vahemikus 01. – 10.06.2023 tehti Harjumaal jaekauplustes ja tanklates kokku 110 kontrollostu, millest:

• 66 ostu ehk 60% oli lahja alkohol;

• 44 ostu ehk 40% oli kange alkohol


Tulemused on esitatud testostlemise raportis. Eraldi võiks välja tuua mõned tähelepanekud:

• Iseteeninduskassad on jätkuvalt kõige lihtsam moodus, kuidas alkohoolseid jooke ilma dokumendi kü-

simiseta osta.

• Alkoholimüügi ja sellega seonduvate piirangute teavituskampaaniaid müügikohtades nähtaval polnud.


Kättesaadavuse takistamine on meie ühine vastutus. Laste ja noorte alkoholi kättesaadavuse takistamisel lasub poemüüjatel ja klienditeenindajatel kui kaubandusvaldkonna eesliini töötajatel otsene vastutus, mis on neile ette nähtud ka seadusega. Testostlemiste tulemused annavad alati tagasisidet selle tööülesande täitmise kohta. Sealt edasi lasub kaupluse omanikul vastutus oma töötajaid seadusest tuleneva kohustuse täitmise juures toetada. Uuring toob välja mitmeid kitsaskohti, miks dokumendi küsimine jäi müüjal tegemata. Samuti oleks müügikohtade omanikel mõistlik ettevõtte tööprotsessid ja -tingimused üle vaadata ning leida vajaduse korral võimalused oma töötajaid nõustada, koolitada ja ka turvata. Siinkohal on hea meelde tuletada, et laiemas plaanis vastutavad alkoholi kättesaadavuse eest täiel määral kõik täiskasvanud inimesed mis tahes rollis: lapsevanema, kaasostleja, naabrimehe või lihtsalt kodaniku ja maksumaksjana. 


A4 alkoholi testostlemine_kokkuvõte_kodulehele_harjumaa

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

https://visitharju.ee/
https://www.facebook.com/Visitharju