Alustas kohaliku valitsemise mikrokraadi pilootprojekt

9. septembril alustas Rae valla, Harjumaa Omavalitsuste Liidu ning Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi koostöös loodud kohaliku valitsemise mikrokraadi pilootprojekt. Tegemist on eraldiseisva, spetsiaalselt omavalitsus(t)e tarbeks väljatöötatud täienduskoolitusõppekavaga, mille raames välja arendatud kursused saab perspektiivis tuua ülikooli tasemeõppekavasse ja laiendada koolitusteks teistele Eesti omavalitsustele.

Mikrokraadi õppekava on pikem tervikliku sisuga täiendusõppekava, mille eesmärgiks on koolitada ametisse astunud valla/linna juhtkondi (s.h. lisaks vallavalitsuse liikmetele ka vallavolikogu juhid, volikogu liikmed ja komisjonide esimehed), vallaametnikke- ja teenistujaid ja töötajaid ning allasutuste juhte ja spetsialiste kaasaegsest kohaliku valitsemise, juhtimise ja kohaliku poliitika kujundamise suundumistest ning juhtorganite meeskondlikkuse ja koostöövõimekuse suurendamisel. Mikrokraadi õppekavale õppima asumise kvalifikatsiooni tingimusteks on koolitatava eelnev kõrgharidus või keskeriharidus.

Koolitus toimub Kindluse Koolis kahel korral kuus reedeti ning kestab kuni 21.04.2023. Esimese koolitusgrupi suuruseks on 21 osalejat, kellest 18 on Rae valla juhid ja ametnikud (sh 5 vallavolikogu liiget) ja 3 Rae naaberomavalitsustest.

„Kohaliku valitsemise mikrokraadi“ pilootprojekti väljatöötajad ja korraldajad loodavad, et see omavalitsustele suunatud unikaalne mikrokraadi koolitusprogramm pakub tulevikus huvi omavalitsustele üle Harjumaa ning Eesti ja mikrokraadi koolituse läbinud vallajuhtide ning ametnike kompetentsus, selle arendamine ja nende poolt vallaelanikele pakutav proaktiivsete ja kvaliteetsete teenuste kvaliteet tänu koolitusele kasvab. Huvi korral jätkame mikrokraadi õppega ka järgmistel aastal.

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

https://visitharju.ee/
https://www.facebook.com/Visitharju