Harjumaa asub keskselt toetama mitteõppivaid ja -töötavaid noori

Harjumaa asub keskselt toetama mitteõppivaid ja -töötavaid noori

2023. aastal sügisel panid kõik Harjumaa kohalikud omavalitsused pead kokku ning esitasid läbi Harjumaa Omavalitsuste Liidu Riigi Tugiteenuste Keskusele kolm projektitaotlust, mille ühine eesmärk on mittetöötavate noorte tööalase konkurentsivõime ja haridussüsteemi lõimumise toetamine. Maakondlikult koordineeritud tegevuse, noorte heaolu spetsialistide professionaalse töö ning läbimõeldud võrgustiku- ja ennetustöö kaudu on projektide tulemusel suurenenud Harjumaa noorte motivatsioon ja konkurentsivõime ning 25% projektis osalenud abivajavatest noortest jõudnud tööturule.

Kolme projekti edukaks elluviimiseks võtab Harjumaa Omavalitsuste Liit tööle kaks projekti koordinaatorit. Esimesena kahest alustas 5. veebruaril tööd Kristi Paas, kes koordineerib kaht projekti: Kesk-Harju noorte tööhõive suurendamine ja hoidmine ning Lääne-Harju noorte tööhõive suurendamine ja hoidmine. Kesk-Harju projekti partneriteks on Rae, Saue ja Viimsi vald. Lääne-Harju projekti partneriteks on Harku, Kiili, Lääne-Harju ja Saku vallad ning Keila linn.

Kristi on varasemalt töötanud Saue vallas Saue Noortekeskuse juhatajana ning omab head ülevaadet kohaliku omavalitsuse toimimisest ja noorte hetkeolukorrast riigis.

Ida-Harju projekti koordinaatori konkurss hetkel käib ning ta alustab tööd hiljemalt aprillis.

Projektide raames võetakse igas KOVis tööle noorte heaolu spetsialistid, kes teevad sihtgruppi kuuluvate noortega individuaalset juhtumikorralduslikku tööd ning laiapõhjalist võrgustiku- ja ennetustööd selleks, et rohkem noori sihtgrupi hulka ei satuks.

Kuna kõiki kolme projekti koordineerib Harjumaa Omavalitsuste Liit, siis on väga suur rõhk maakonnaülesel koostööl ja üksteise vastastikusel toetamisel.

Projektid on kaasrahastatud Euroopa Sotsiaalfondist.

Lisainfo:
Kristi Paas
NGTS projekti koordinaator
kristi.paas@hol.ee

53911611
https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ngts

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

https://visitharju.ee/
https://www.facebook.com/Visitharju