Sündmustekalender

Matemaatikaolümpiaadi Harjumaa piirkonnavoor

Kuupäev: 06.02.2019
Kell: 10:00
Koht: Jüri Gümnaasium
Tüüp: olympiaadid
Liik: maakondlik
Omavalitsus: Rae vald
Korraldaja: 1. Iga kool saab saata ühe klassi kohta ühe õpilase. Koolid, kus on kuni 3 paralleelklassi saavad saata maksimaalselt kaks õpilast ühe vanusegrupi kohta. Koolid kus on 4 ja rohkem paralleelklassi saavad saata kuni 3 õpilast ühe vanusegrupi kohta.
2. Osalejate arvu suhtes tohib korraldav kool teha muudatusi vastavalt ruumide mahutavusele. Kohti on 210, arvestame registreerimise järjekorda!
3. Osalejad tuleb registreerida kindlaks kuupäevaks, mille määrab korraldav kool.
Registreerida hiljemalt kuupäevaga 28. jaanuar 2019.
4. Registreerimise korral peab alati tulema vastus – olete registreeritud.
5. Võistlusele ei lasta ilma registreerimata õpilasi.
6. Mõjuva põhjusega puuduvat õpilast saab asendada teise õpilasega. Muudatusest teavitada korraldava kooli kontaktisikut.
7. Registreerimise juures tuleb lisada kaasa tulevate õpetajate nimed ja kontaktandmed ning kes õpetajatest on õpilaste saatja ja kes parandaja.
8. Saatjad õpetajad rakendatakse klassidesse valvamisel ja I osa parandamisel. Koolides, kus on ainult üks matemaatikaõpetaja kaasatakse saatjate õpetajate töösse.
9. Töid parandavate õpetajate korral lepitakse kokku, mis kellaks ja kuhu kogunetakse. Parandajate töö lõppeb, kui kõik tööd on parandatud.
10. Korraldaval koolil on õigus jätta registreerimata nende koolide õpilased, kus pole juurde lisatud saatja ja töid parandava õpetaja nimed.
11. Töid parandaval grupil on õigus jätta nende koolide õpilaste tööd parandamata, kust ei jäänud esitatud õpetaja oma tööd tegema.
Korraldaja organisatsioon: Jüri Gümnaasium
Kersti Kaldmäe
Failid

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/