Harjumaa Omavalitsuste Liidu korraldatavate ja rahastatavate ürituste ära jätmine või edasilükkamine

 JUHATUSE OTSUS
12.03.2020 nr 8


Harjumaa Omavalitsuste Liidu korraldatavate ja
rahastatavate ürituste ära jätmine või edasilükkamine


Terviseamet on andnud 09.03.2020 seisuga koroonaviiruse haiguse COVID-19 käitumisjuhises soovituse riskirühma kuuluvatel isikutel vältida avalikel ja suurüritustel osalemist. 12.03.2020 seisuga peab Harjumaa Omavalitsuste Liit lisaks Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti soovitustele vajalikuks piirata Harjumaa Omavalitsuste Liidu korraldatavate või Harjumaa Omavalituste Liidu poolt täielikult rahastatavate ürituste toimumist.

Harjumaa Omavalitsuste Liidu põhikirja § 4 punkti 3 alusel on liidu ülesanne toetada tegevuste ja ürituste korraldamist maakonnas. Võlaõigusseaduse § 621 lõike 1 alusel peab käsundisaaja käsundi täitmisel jälgima käsundiandja juhiseid. Harjumaa Omavalitsuste Liit ürituste rahastajana leiab, et koroonaviiruse haiguse COVID-19 võimaliku ülekandumise vältimiseks ning lähtudes epidemioloogilisest olukorrast on Harjumaa Omavalitsuste Liidu korraldatavate või rahastatavate ürituste toimumise täiendav piiramine proportsionaalne, kuna aitab vähendada viirushaiguse ülekandumise riski.

Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogu 27.09.2017 otsusega nr 11 täitmiseks võetud rahvatervise valdkonda kuuluva rahvatervise seaduse § 10 lõike 1 punkti 1 kohase elanike tervist, heaolu ja turvalisust toetava elukeskkonna kujundamise ülesande täitmiseks, samuti võlaõigusseaduse § 621 lõike 1 ning Harjumaa Omavalitsuste Liidu põhikirja § 14 lõike 1 ja § 15 lõike 2 punkti 5 alusel

1. Jätta ära või lükata vähemalt 15. maini 2020 edasi kõik lastele või eakatele suunatud üritused, mis on Harjumaa Omavalitsuste Liidu poolt korraldatavad või täielikult rahastatavad.

2. Jätta ära või lükata vähemalt 15. maini 2020 edasi kõik muud üritused, kus on enam kui 100 osalejat ja mis on Harjumaa Omavalitsuste Liidu poolt korraldatavad või täielikult rahastatavad.

3. Teha Harjumaa Omavalitsuste Liidu poolt kaasrahastatavate ürituste korraldajatele ettepanek jätta ära või lükata vähemalt 15. maini 2020 edasi kõik lastele või eakatele suunatud üritused ning enam kui 100 osalejaga üritused.

4. Teha otsus teatavaks Harju maakonna kohalikele omavalitsusüksustele ja Harjumaa Omavalitsuste Liidu puudutatud koostööpartneritele.

5. Käesolev otsus jõustub vastuvõtmisest.

/ digitaalselt allkirjastatud /

Andre Sepp
Harjumaa Omavalitsuste Liidu esimees

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/