Juhatus. Koosolekud ja otsused

Juhatuse koosolekud ja otsused

Siit leiate juhatuse koosolekute protokollid ja otsused alates aastast 2008.

Juhatuse liikmed ja juhatuse tegevuspõhimõtted

Praegu on HOL juhatuses 5 liiget. Juhatuse liikmeteks on ametikoha järgi HOL esimees ja HOL aseesimees, samuti kuulub juhatusse ka Tallinna esindaja. Juhatus korraldab HOL põhikirjalist tegevust ning juhib ja esindab liitu. Juhatuse volitused kestavad HOL volikogu uue koosseisu poolt uue juhatuse valimiseni, kuid volikogu saab juhatuses muudatusi teha ka ennetähtaegselt. Juhatus teeb üldreeglina otsustusi koosolekul. Juhatus võib otsustuse teha koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult või elektrooniliselt kõik juhatuse liikmed.

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

https://visitharju.ee/
https://www.facebook.com/Visitharju