Kohaliku omaalgatuse programmi 2023. aasta sügisvoor on avatud

Taotluste esitamise tähtaeg on 2. oktoober kell 16.30.

„Aktiivsete kogukondade eestvedamisel on mitmed piirkonnad saanud endale näiteks populaarse külakeskuse või mänguväljaku, sportimisplatsi või lõkkekoha. Samuti on läbi viidud erinevaid festivale ja kontserte, mis pakuvad rõõmu nii kohalikele kui ka külastajatele," ütles regionaalminister Madis Kallas. "Just selliste kogukondi tugevdavate tegevuste, vajalike teenuste ja väikeinvesteeringute jaoks on võimalik kohaliku omaalgatuse programmist raha taotleda. Sügisvooruks on maakondade peale kokku kasutada üle poole miljoni euro. Kutsun üles kõiki aktiivseid kogukonna esindajaid oma heade ideede realiseerimiseks võimalust kasutama ja toetust taotlema!“

Riigi Tugiteenuste Keskuse teenusekoordinaator Birgit Diedrichseni sõnul on taotlusvoorude kaudu toetust saanud läbi aastate väga erinevad projektid ja jätkuvalt rohke osavõtt ning huvi programmi vastu annab märku, et programm on kohalike kogukondade ideede elluviimiseks väga vajalik. „Käesoleva aasta kevadvoorus esitati 724 taotlust mahus 1,9 miljonit eurot. Neist sai rahastuse 288 projekti summas 737 840,25 eurot, millega toetati nii kogukondlikku arengut, investeeringuid kui teenuseid,“ märkis Diedrichsen.

Taotlused esitatakse Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas https://etoetus.struktuurifondid.ee

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Meede "Kogukonna areng", millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Maksimaalne toetus on 2500 eurot.

Meede "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine", millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Maksimaalne toetus on 4000 eurot.

Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti abikõlblikest kuludest (kogumaksumusest).

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Toetuse taotleja peab tegutsema küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi kogukonna huvides, välja arvatud järgmised erandid:

• Tallinna linna puhul toetatakse ainult linnasisese asumi kogukonna huvides tegutsevaid ühendusi;
• koguduste puhul saavad taotlejaks olla kogudused, mis tegutsevad põhikirja järgi koguduse liikmetest laiema sihtgrupi huvides;
• küla-, aleviku- ning asumiseltside poolt asutatud omavalitsuse piire ületavad ühendused.

Täpsem info HOLi kodulehel https://www.hol.ee/374

Lisainfo: Maret Välja, telefon +372 507 7450, e-post maret.valja@hol.ee

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

https://visitharju.ee/
https://www.facebook.com/Visitharju