Info

Innove poolt kriisi ajal toodetud abimaterjalid õpetajatele, lapsevanematele, õpilastele ja tugispetsialistidele


NÕUANDED VANEMATELE

Info ja nõuanded vanematele oma lapse toetamiseks COVID-19 pandeemia ajal: https://www.innove.ee/uudis/info-ja-nouanded-vanematele-oma-lapse-toetamiseks-covid-19-pandeemia-ajal/

Информация и советы родителям для поддержки своего ребёнка во время пандемии: https://www.innove.ee/ru/novosti/informatsija-i-soveto-roditeljam/

Information and advice for parents for supporting their child during the COVID-19 outbreak: https://www.innove.ee/en/news/information-and-advice-for-parents-for-supporting-their-child-during-the-covid-19-outbreak/


NÕUANDED ÕPETAJATELE

Info, nõuanded ja materjalid õpetajatele distantsõppe korraldamiseks: https://www.innove.ee/blogi/info-nouanded-ja-materjalid-opetajatele-distantsoppe-korraldamiseks/

Информация, советы и материалы для учителей по организации дистанционного обучения: https://www.innove.ee/ru/blogi-ru/informatsia-dlja-utsitelei/

Info, advice and materials for teachers for organizing distance learning: https://www.innove.ee/en/blog/information-advice-and-materials-for-teachers/

NÕUANDED KOOLILAPSELE

Nõuandeid koroonakriisi ajal hästi toime tulemiseks:https://www.innove.ee/blogi/koolilapsele-nouandeid-koroonakriisi-ajal-hasti-toime-tulemiseks/

NÕUANDED TUGISPETSIALISTILE

Soovitusi koolide tugispetsialistidele: nõustamine peab jätkuma ka eriolukorras! https://www.innove.ee/uudis/soovitusi-koolide-tugispetsialistidele-noustamine-peab-jatkuma-ka-eriolukorras/

Videod

Video kooliõpilastele: 10 nõuannet distantsõppega toimetulekuks. Videod eesti, vene ja inglise keeles.

Videod õpetajatele: 10 nõuannet õpetajale distantsõppega toimetulekuks. Videod eesti, vene ja inglise keeles.
Videod lapsevanemale: 10 nõuannet lapsevanemale distantsõppega toimetulekuks. Videod eesti, vene ja inglise keeles.

Kõik videod on kättesaadavad Innove YouTube kanali loendist „10 nõuannet“

Videod pakkumaks distantsõppe ajal lapsevanematele emotsionaalset tuge eesti, vene ja inglise keeles. Vt siit.

10 logopeedi nõuandevideot. Uudis siin, videod Innove YouTube.
Muud materjalid

Materjalid ka keskkonnad mida saab distantsõppel kasutada. Vt siit.

Lapsevanema KKK ehk korduma kippuvad küsimused koduõppest. Vt siit.

Innove Rajaleidjal said valmis uued infolehed koolidele, lasteaedadele, lapsevanematele ja koolinoortele. Vt siit.

Teabelehed „Kust leida abi” selgitavad, millal ja kuhu pöörduda, kui lapsel on tekkinud probleemid õppimise, käitumise või suhtlemisega koolis, lasteaias või kodus.

Veebiseminarid

Mitmed veebiseminarid on toimunud koostöös HITSAga.


Education Nation veebiseminarid

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/