Sõeluuringud

Jämesoolevähi sõeluuring

Kutsume jämesoolevähi sõeluuringule mehed ja naised sünniaastatega 1956, 1958, 1960, 1962 a 1964. Uuringule on kutsutud mehed ja naised vanuses 60–68 iga kahe aasta järel, kui neil ei ole jämesoole pahaloomulist kasvajat varasemalt diagnoositud ning nad ei ole eelnevalt käinud sõelkoloskoopia uuringul.

Kuidas registreerida sõeluuringule?

Sõeluuringute kutsed saadetakse elektrooniliselt, kasutades selleks eesti.ee teavitusteenust. E-kutse saavad sõeluuringu sihtrühma kuuluvad inimesed, kelle eesti.ee e-post on suunatud oma isiklikule meiliaadressile või märgitud rahvastikuregistrisse.

Kui vähi sõeluuringute registris infot e-posti edasisuunamise kohta ei ole, saadetakse paberkutse rahvastikuregistris märgitud aadressile. Kui sealsed andmed ei ole täpsed, ei pruugi kutse saajani jõuda. Seepärast on oluline kontrollida oma kontaktandmete õigsust, mida saab teha riigiportaalis.

Jämesoolevähi sõeluuringul osalemiseks tuleb võtta ühendust oma perearstikeskusega ja registreerida end pereõde vastuvõtule.

Esimese poolaasta jooksul saadetakse kõigile kutsutavatele meeldetuletuseks kutsed ka e-posti või kirja teel.
Lisainfot sõeluuringute kohta leiab Tervisekassa sõeluuringute kodulehelt.

Täpsem statistika 2024. aasta vähi sõeluuringute sihtrühmade ja kutsutavate kohta on avaldatud tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.

Emakakaelavähi sõeluuring

Organiseeritud sõeluuring on kindla sihtrühma naiste uurimine, kindla intervalliga tõenduspõhiste uuringute abil. 

HPV (Human papillomavirus) inimese papilloomviiruse uuring – emakakaelavähi sõeluuringus omab tähtsust ainult kõrge riski HPV määramine, madala riski HPV ei seostu emakakaelvähi tekke riski tõusuga ja ei oma kliinilist rolli sõeluuringus.

Emakakaelavähi sõeluuringu algus (30 aastaselt), lõpp (65 aastaselt) ja intervall (5 aastat).

Kodutestimine

TAI ja Tervisekassa pakuvad alates 2023. aasta augustist HPV kodutesti tegemise võimalust emakakaelavähi sõeluuringus, et proovi andmine oleks naistele veelgi mugavam ja kättesaadavam. Lisaks testi koju tellimise võimalusele pakume sihtrühma naistele tasuta koduteste Viljandi, Valga, Võru, Põlva ja Ida-Viru maakonna apteekides. Kodutesti apteegist kättesaamiseks peab kaasas olema isikut tõendav dokument.

Alates 2023. aasta augustist pakutakse kõigile sel aastal emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma kuuluvatele naistele, kes aasta esimeses pooles ei jõudnud veel sõeluuringul osaleda, võimalust valida kodutesti tegemise ja tavapärasel viisil kliinikus sõeluuringus osalemise vahel. 2024. aastal on sõeluuringu sihtrühma kuuluvatel naistel võimalik kodutesti teha terve aasta jooksul.

Rohkem infot HPV kodutesti juurutamise kohta leiad siit.

Rinnavähi sõeluuring

Rinnavähi sõeluuringule kutsutakse naisi vanuses 50–70 ja 74-aastased iga kahe aasta tagant. 

2024. aastal on kutsutud rinnavähi sõeluuringule ravikindlustatud ja ravikindlustamata naised sünniaastaga 1950, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972, 1974. 

Ka 2024. aastal saadame naistele SMS-teavitusi mammograafiabussi jõudmisest tema elukoha piirkonda.

Sõeluuringu eesmärk on avastada rinnavähk võimalikult varases staadiumis – enne, kui kasvaja on tekitanud kaebusi ja organismis levima hakanud. 

Sihtrühma kuuluvad naised leiavad kutse-saatekirja Terviseportaalist www.terviseportaal.ee (Vastuvõtud ja saatekirjad) alates sõeluuringuaasta algusest. Kutse sõeluuringule kehtib kalendriaasta lõpuni. Rinnavähi sõeluuringule saab broneerida aja Terviseportaalis klõpsates vastuvõttud-saatekirja peal olevale „Broneeri aeg“ nupule.

Sõeluuringu käigus tehakse rinnanäärme radioloogiline uuring ehk mammograafia, mis on väikese kiirgusdoosiga ja tervisele ohutu. 

Rinnauuringule saavad naised minna ka siis, kui nad ei kuulu sõeluuringu sihtrühma. Selleks tuleb pöörduda oma pere- või naistearsti poole, kes kontrollib Sinu tervist ja vajadusel suunab saatekirjaga rinnauuringule. Teiseks võimaluseks on broneerida aeg rinnakabinetti, kuhu saab pöörduda ilma saatekirjata ja tasuta (visiiditasu 5 eurot). Rinnakabinetti on oodatud igas vanuses naised, kel on küsimusi või probleeme rindadega. 

Rinnakabinetid asuvad: 


Ida-Tallinna Keskhaiglas
 (tel: 666 1900)

Põhja-Eesti Regionaalhaiglas
 (tel: 617 1049)

Tartu Ülikooli Kliinikumi
 rinnakabinet Kvartali keskuses (tel: 731 9100)

Viljandi Haiglas
 (tel: 434 3001)

Pärnu Haiglas
 (tel: 447 3511 või 447 3300)


Samuti on võimalik osaleda sõeluuringus mööda Eestit sõitvates mammograafiabussides. Telefoni teel aja broneerimiseks haiglate juures olevatesse rinnakabinettidesse ja mammograafiabussidesse helistage: https://www.tervisekassa.ee/soeluuringu-kontaktid#tab-rinnavahi-soeluuringud 

  • Tervisekassa lepingupartnerid ennetuses (tulbad on sorteeritavad)

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

https://visitharju.ee/
https://www.facebook.com/Visitharju