Tunnustuskonkurss

Tunnustuskonkurss "Harjumaa siseturvalisusesse panustav organisatsioon"

Konkursi läbiviimise aluseks on Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse 10.04.2019 otsus nr 8 „Harjumaa siseturvalisusesse panustava organisatsiooni tunnustamise kord“, mis on leitav SIIT

Harjumaa siseturvalisusesse panustava organisatsiooni tunnustamise eesmärk on aidata Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) poolt kaasa terve elanikkonnaga vaba ja turvalise ühiskonna kujunemisele, kus kogukonnad on kaasatud turvalise elukeskkonna loomisele, üksikisikute ja kogukondade koostegutsemise kaudu on tagatud ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele ja süütegudele.

Tunnustusega väärtustab HOL kogukondliku turvalisuse loomisse panustavaid organisatsioone, kes tõstavad kogukondliku turvatunnet ja edendavad kogukonna elu ning on olulised partnerid kohalikele omavalitsustele ja ettevõtjatele.


Tunnustus antakse juriidilistele isikutele (s.h mittetulundusühingud, korteriühistud, sihtasutused, äriühingud) ning riigi ja kohaliku omavalitsuse hallatavatele asutustele.

Esitatud ettepanekuid hindab Harjumaa Turvalisuse Nõukogu, kes lähtub hindamisel organisatsiooni panusest maakonna kogukondliku turvalisuse loomisse ja siseturvalisuse suurendamisse, sealhulgas:
• mõjusate lahendustega turvalisema elukeskkonna loomist;
• ohuennetust ja ohuolukordade lahendamisvõimalust;
• kogukondliku võimekuse tõstmist.

Auhind antakse üle igaaastasel Harjumaa Aasta Tegijate tunnustamise pidulikul tänuüritusel novembris. 

Lisainfo heak.ee kodulehel.

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

https://visitharju.ee/
https://www.facebook.com/Visitharju