Turvalisuse nõukogu

2017.a. riigi- ja haldusreformi tulemusena on maavalitsused lõpetanud tegevuse ning Vabariigi Valitsus on usaldanud elanike tervist, heaolu ja turvalisust toetava elukeskkonna kujundamise ülesanded ühiselt omavalitsuste liitudele korralda. Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL) on ülesanded võtnud vastu ning 11. mail 2018 kogunes esmakordselt HOL poolt moodustatud Harjumaa Turvalisuse Nõukogu, kuhu kuuluvad erinevad turvalisuse ja tervise valdkondade asutuste ning omavalitsuste ja kogukondade esindajad. Turvaliuse Nõukogu esimees on HOL esimees Andre Sepp.

Harjumaa Turvalisuse Nõukogu (edaspidi HTN) peamiseks eesmärgiks on kujundada tervikpilt maakonna turvalisuse olukorrast ja luua ühtne süsteem siseturvalisuse arendamiseks maakonnas.

HTN tegevus tugineb peamiselt Siseturvalisuse arengukavas püsitatud eesmärkidele ning mille ülesanne on riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, vabaühenduste ja ettevõtjate koostöö koordineerimine, maakonna turvalisusega seonduvate probleemide tervikvaate koondamine, lahendite kavandamine ning ohtude ennetamine.

Lahendused peituvad ühtses tegutsemises ja ühisel panustamisel!

Harjumaa turvalisuse nõukogusse kuuluvad:

Harjumaa turvalisuse nõukogu esimees, HOL tegevdirektor Andre Sepp

Harjumaa turvalisuse nõukogu aseesimees, siseturvalisuse nõunik Kaido Taberland

Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri prefekt Joosep Kaasik

Päästeameti Põhja regiooni juht Marko Rüü

MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja asetäitja Janek Lass

Eesti Punane Risti peasekretär Arvi Perv

Terviseameti Põhja talituse juht Margit Kallas

Eesti Kirikute nõukogu esindaja Avo Üprus

Harjumaa Ettevõtlus ja Arenduskeskus tegevdirektor Hannes Ojangu

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi Põhja piirkonna juht Maris Kokk

Kaitseliidu Harju maleva pealik kolonelleitnant Arbo Probal

Kaitseliidu Tallinna maleva staabiülem Mikk Pukk

Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat

MTÜ Eesti Abipolitseinike Kogu juhatuse esimees Rasmus Lahtvee

Eesti Turvaettevõtete Liidu tegevdirektor Andre Lilleleht

Kontaktisik:

Kaido Taberland

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Siseturvalisuse nõunik / HTN koordinaator

Mobiil: 52 27987

e-post: kaido.taberland@hol.ee

www.hol.ee

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

https://visitharju.ee/
https://www.facebook.com/Visitharju