Volikogu. Koosolekud ja otsused

Volikogu koosolekud ja otsused

Siit leiate volikogu koosolekute protokollid ja otsused alates aastast 2008.

Volikogu liikmed ja volikogu tegevuspõhimõtted

HOL volikogu liikmed on HOL liikmeks oleva valla või linna volikogu poolt kohalike omavalitsuste volikogude volituste tähtajaks nimetatud kaks esindajat – üks kohaliku omavalitsusüksuse volikogu ja üks valitsuse liige. Praegu on HOL liikmeks kõik Harjumaa 16 omavalitsusüksust ja HOL volikogu töös osaleb liikmete esindajatena seega 32 isikut. Volikogu teeb üldreeglina otsustusi koosolekul. Koosolekut kokku kutsumata võib volikogu otsustuse teha ainult siis, kui selle poolt hääletab kirjalikult või elektrooniliselt HOL iga liikme vähemalt üks esindaja.

Volikogu asendusliikmed

HOL volikogu asendusliikmed nimetatakse HOL liikmeks oleva valla või linna volikogu poolt kohalike omavalitsuste volikogude volituste tähtajaks, üks kohaliku omavalitsusüksuse volikogu ja üks valitsuse liige. Asendusliikmed osalevad HOL volikogu koosolekul, kui asendatav HOL volikogu liige ei saa koosolekul osaleda.

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

https://visitharju.ee/
https://www.facebook.com/Visitharju