Harjumaa Omavalitsuste Liit ja Harjumaa tervisenõukogu kuulutavad välja Tervist Edendava Idee konkursi 2018

Konkursi eesmärk on:

anda Harjumaa asutustele ja koostöögruppidele võimalus panustada terve ja turvalise kogukonna kujundamisse;
tekitada positiivset avalikku tähelepanu nii vaimse kui füüsilise tervisekäitumisega seotud teemade olulisusele;
aidata kaasa parimate ideede teostumisele;
aidata kohalikel omavalitsusüksustel leida häid koostööpartnereid ennetustegevusteks;
kaardistada elanike huvid ja vajadused oluliste teemade osas.

Sihtgrupp:
Harjumaa omavalitsused (v.a Tallinn). Harjumaal (v.a Tallinn) toimetavad MTÜ-d, koostöögrupid/vabaühendused, omavalitsuste allasutused (sh haridusasutused ja nende õpilasorganisatsioonid), lapsevanemate liidud/hoolekogud, noortekeskused, eakad vms.

Tervist Edendava Idee konkursile on oodatud kõik huvitavad ja uudsed ideed, mis:

aitavad kaasa laste, noorte, täiskasvanute, lapsevanemate või kogukonna tervisekäitumise muutusele positiivses suunas. 
aitavad kogukonnas ennetada riskikäitumisi, tervist kahjustavaid harjumusi ning hoiakuid.
aitab muuta keskkonda sotsiaalselt, emotsionaalselt ja füüsiliselt tervemaks ja  turvalisemaks paigaks. 
 
Projekt võib puudutada ükskõik millist inimese heaolu ja tervist puudutavat valdkonda:

nt vaimne ja füüsiline tervis, sotsiaalsete oskuste arengu soodustamine, vanemahariduse tõhustamine, liikumine, toitumine, seksuaaltervis, alkoholi, tubaka- või uimastite tarvitamise ennetamine, kogukondade koostöö tõhustamine elanike riskikäitumise ennetamiseks ja sotsiaalse turvalisustunde suurendamiseks, töötervise hoidmine ja -ohutus, liiklusohutussüsteem, tervisemõjurite uuringud ja analüüs paikkonnas, terviseriskide teavitus ja ennetussüsteemid elanikkonnale vms. 

Laekunud projektidest valib Harjumaa tervisenõukogu välja parimad. Parimaid projekte, mis mõjutavad sihtgruppide vaimset ja füüsilist tervist ning turvalisust kõige laialdasemalt, tunnustatakse ja autasustatakse 29. novembril toimuval „Harjumaa Aasta Tegija“ tunnustusüritusel Kose Kultuurikeskuses. Tunnustuse saab ka omavalitsus, kust laekub kõige rohkem häid ideid. 


Kui parimad projektid on reaalselt elluviidavad ja idee autor (-id) soovi avaldanud, katab Harjumaa Omavalitsuste Liit elluviidava projekti kulud kuni 80% ulatuses projekti kogusummast või kuni 2000 eurot (20% omaosalusega). Toetuse suuruse määrab Harjumaa tervisenõukogu, lähtudes konkreetsest projektist, mõjust ja teostamisvõimalustest. 
Žürii jälgib projektide hindamisel idee uudsust, innovaatilisust, põnevat lähenemist ja omapära. Mõju tervisekäitumise kujundamisele, läbimõeldud tegevuskava, sisukust, haaratava sihtgrupi suurust ning mõju sihtgrupile. 

Projektide esitamise tähtaeg on 22. oktoober 2018

Projektitaotlused tuleb saata projektijuhi või juhendaja poolt digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile konkurss@hol.ee märksõnaga „Tervist Edendav Idee“.
Parimad projektid/projektide nimed avalikustatakse veebilehel www.hol.ee 29. novembriks.

Lisainfo: Kerli Vilk kerli.vilk@hol.ee, 53301747


Tervist Edendav Idee - projekti vorm

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/
http://www.hol.ee/kultuuriinfo-344