Baltic Loop

Interreg Kesk-Läänemere programmi projekti Baltic Loop eesmärk on arendada lääne-idasuunalist liiklust üle Läänemere. Projekt tegeleb koridoride kitsaskohtade ja probleemide tuvastamise ja vähendamisega.

Projekt lõpeb 2021. aasta lõpus.

Baltic Loop soovib luua avaliku ja erasektori koostöös uusi võimalusi uutele teenustele ja ettevõtetele, mis toetavad kasvu ja arengut ning äritegevust Kesk-Läänemere piirkonnas. Erilist tähelepanu pööratakse kauba- ja terminaliterminalide töö sujuvamaks muutmisele ja aja kokkuhoiule. Projekti konsortsium koosneb seitsmest partnerist Soomest, Rootsist, Eestist ja Lätist.

Projekt Baltic Loop on defineerinud kolm lääne-ida suunalist transpordikoridori Läänemere majandusvööndis: Põhjakoridor: Örebro-Stockholm-Turu-Helsingi-Venemaa, Keskkoridor: Örebro-Stockholm-Paldiski/Tallinn-Venemaa ja Lõunakoridor: Örebro-Stockholm-Riia-Ventspils - Venemaa.

Projekti kestus
01.04.2019 - 31.12.2021

Peapartner:

Turu Rakenduskõrgkool

Partnerid:
Åbo Academi ülikool, Örebro Regioon, Riia planeerimispiirkond, Ventspilsi kõrgtehnoloogiapark, Vidzime planeerimispiirkond, Harjumaa Omavalitsuste Liit

Rahastamise allikas:

Kesk-Läänemere programm

Projekti Baltic Loop kogueelarve:
1 983 434 €

Harjumaa Omavalitsuste Liidu eelarve
179 000 €

Kaarel Kose
Väliskoostöö nõunik
Kaarel.Kose@hol.ee

Tiina Beldsinsky
Arengunõunik

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

https://visitharju.ee/
https://www.facebook.com/Visitharju