Eesti kaunis kodu

Eesti Kodukaunistamise Ühendus (EKKÜ) viib koos maakondade ja suuremate linnadega läbi üleriigilist konkurssi "Eesti kaunis kodu". Selle tulemusena tunnustatakse üksikisikuid, kogukondi ja organisatsioone nii piirkonna kui riigi tasandil. Konkursi patroon on Vabariigi President.

Kodukaunistamisalase liikumise eesmärk on aidata kaasa Eestimaa kaunimaks muutmisele, ühise elukeskkonna korrastamisele ja meie kodukultuuri arendamisele. Kodu on meie jaoks palju laiema tähendusega, kui ainult perekonna elupaik ja koduaed. Seega hõlmab konkurss "Eesti kaunis kodu" peale traditsiooniliste kodude ka muid objekte (koolid, lasteaiad, seltsimajad, kirikud, tootmishooned, mänguväljakud, pargid,  kalmistud, külad jne).

Harjumaal viib piirkondlikku konkurssi läbi Harjumaa Omavalitsuste Liit. Konkursil hinnatakse nominente kolmes kategoorias:

·         eramud või korterelamud (tiheasustusega piirkonnas)

·         maakodud (hajaasustusega piirkonnas)

·         ühiskondlikud objektid (asutused, ettevõtted, tootmiskompleksid, pargid, väljakud vms)

Konkursi „Eesti kaunis kodu” raames toimuvad ka üleriigilised erikonkursid:

·         energiasäästlik kaunis kodu, kolmes grupis: elamud, kortermajad või ühiskondlikud hooned

·         parim tööstusmaastik

·         parim tervisespordirajatis

·         kaunis muinsuskaitseobjekt (koostöös Muinsuskaitseametiga)

·         kauneim kortermaja (koostöös Korteriomanike Liiduga)

Konkursi tingimused ja hindamisjuhendid on kättesaadavad EKKÜ kodulehel 


Harjumaa 2021. aasta kaunimad kodud on selgunud

Konkursi „Eesti kaunis kodu“ raames valiti välja tänavused Harjumaa kauneimad kodud.

Meie kahepäevane ringreis algas 8. juuli hommikul, et vaadata üle Harjumaal nomineeritud kaunimad kodud ja ühiskondlikud objektid. Ja oli see vast teekond! Kogu see ahhetama-panev õiteilu, soojad vastuvõtud ja pühendumus inimeste silmis, kes meid oma koduaedades tervitasid.

Sel korral külastasime kokku 13 objekti, mille seas oli nii eramuid, maakodusid kui ka ühiskondlikke hooneid ja rajatisi. Paaris kodus olime aastaid tagasi käinud ning oli äge näha, kuidas aed on aastatega muutunud ning millist tööd ja armastust on pererahvas sinna panustatud.

Ehkki saime välja anda vaid kolm esikohta, siis olid need paar päeva täis meeldejäävaid kohtumisi, imelisi vaatepilte ja rohkelt inspiratsiooni. Iga kodu oli isemoodi eriline ja unikaalne ning väärib tunnustust, suur tänu teile! Südamlik tänu ka Piiale, kes meid need kaks tihedat päeva risti-rästi läbi Harjumaa sõidutas.

2021. aastal osutusid võitjateks:
perekond Agu kodu Merikülas, Harku vallas, parim eramu
perekond Lääne kodu Ruila külas, Saue vallas, parim maakodu
Paldiski linnaväljak Lääne-Harju vallas, parim ühiskondlik objekt

Maakondliku konkursi võitjaid tunnustab Harjumaa Omavalitsuste Liit novembris toimuval tänuüritusel ja traditsiooniliselt pälvivad konkursi võitjad Vabariigi Presidendi tunnustuse.


Lisainfo
: Maret Välja, tel +372 507 7450, e-post maret.valja@hol.ee 

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/