Juhatus. Koosolekud ja otsused

Juhatuse koosolekud ja otsused

Siit leiate juhatuse koosolekute protokollid ja otsused alates aastast 2008.

Juhatuse liikmed ja juhatuse tegevuspõhimõtted

Praegu on HOL juhatuses 5 liiget. Juhatuse liikmeteks on ametikoha järgi HOL esimees ja HOL aseesimees, samuti kuulub juhatusse ka Tallinna esindaja. Juhatus korraldab HOL põhikirjalist tegevust ning juhib ja esindab liitu. Juhatuse volitused kestavad HOL volikogu uue koosseisu poolt uue juhatuse valimiseni, kuid volikogu saab juhatuses muudatusi teha ka ennetähtaegselt. Juhatus teeb üldreeglina otsustusi koosolekul. Juhatus võib otsustuse teha koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult või elektrooniliselt kõik juhatuse liikmed.

Juhatuse liikme tasud

Juhatuse liikmetele tasustamine toimub praegu HOL 21.03.2018 otsuse nr 13 alusel. Makstavate hüvitiste määrad on järgmised: HOL esimehele makstakse hüvitist 520 eurot kuus, HOL teistele juhatuse liikmetele makstakse hüvitist 130 eurot ühe osaletud koosoleku eest.

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

https://visitharju.ee/
https://www.facebook.com/Visitharju