Koolitused, seminarid

Harjumaa Turvalisuse Nõukogu eestvedamisel toimuvad koolitused, seminarid, ümarlauad vastavalt SIM käskkirja „Toetuse andmise tingimused riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks“ sätestatud toetatavate tegevustele, mille eesmärk on toetada „Siseturvalisuse arengukavas 2015–2020“ (STAK) ettenähtud riskikäitumise ennetamist ja süütegude vähendamist ning kogukonnakeskse turvalisuse mudeli juurutamist maakondlike turvalisuse nõukogude käivitamisel ja kohaliku võrgustikutöö edendamisel.

Tegevuste aluseks on HTN poolt koostatud Tööplaan, mida rahastab Euroopa Liidu Sotsiaalfond.


Projekti nimetus: Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine
Toetatav tegevus 2.4. Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks
SFOS-i kood 2014-2020.2.07.004.01.15-0003

HTN 2018. aasta teostatud tegevused:
• Harjumaa turvalisuse nõukogu baaskoolitus
• Harju, Pärnu, Rapla, Järva maakondade ülene koostööseminar
• Alaealiste õigusrikkumistega seonduvate võrgustike toimimine Harjumaa kohalikes omavalitsustes
• Alaealiste õigusrikkumistega seonduvate võrgustike toimimine Tallinnas
• Harjumaa turvalisuse nõukogu laiendatud koostööseminar Hädaolukorra seadusest tulevalt kriisireguleerimise korraldamisest ja elanikkonnakaitsealaste ülesannete täitmisest elutähtsaid teenuseid osutavatelt Harjumaa kohalikelt omavalitsustelt.

HTN 2019. aasta teostatud tegevused:
• Juhtumipõhise kriisireguleerimisalase stsenaariumi praktiline seminar Sisekaitseakadeemias
• Parimad praktikad kogukonna ja haridusasutuste koostöös laste riskikäitumise vähendamiseks
• Harju, Pärnu, Rapla, Järva maakondade ülesed koostööseminarid elanikkonnakaitse kohalikul- ja kogukondlikul tasandil ja uimastiennetuse teemadel
• Vihakuritegude märkamine, ränne ja radikaliseerumise alane koolitus
• Kohalike omavalitsuste ja Terviseameti koostöö arendamine elutähtsa teenuse korraldamisel

HTN 2020. aasta planeeritavad tegevused:
• Uue riigikaitseseaduse üldiste põhimõtete tutvustamine
• ETKA-de koostööseminar KOV-idele ja riskijuhtimise arutelu ümarlauad
• Elanikkonnakaitsealane koostöösemiar Tallinna linnas
• KOV kriisiplaani väljatöötamine olukorraks kui kogukonnas on aset leidnud alaealise enesetapp või äkksurm
• Maakondade ülene ühiskoostööseminar

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

https://visitharju.ee/
https://www.facebook.com/Visitharju