Algavad suuremate linnapiirkondade elukeskkonna kvaliteeti parandavate ettepanekute esitamise voorud

 Algavad suuremate linnapiirkondade elukeskkonna kvaliteeti parandavate ettepanekute esitamise voorud

 

Rahandusministeerium ja Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avavad 15. mail ettepanekute esitamise vooru, mille eesmärk on võtta Tallinna, Tartu, Pärnu linnapiirkondades kasutusele innovatiivsed linnakeskkonna kvaliteeti parandavad digi- ja rohelahendused. Euroopa Liidu kaasrahastuse toel avatud taotlusvooru eelarve on 9,55 miljonit eurot, mis jaguneb kolme piirkonna vahel.

 

„Suuremate linnapiirkondade arendamine on üks osa laiemast regionaalarengu toetuste paketist, keskendudes suurema rahvaarvu ning rahvastikutihedusega piirkondade toetamisele,“ ütles rahandusministeeriumi regionaalpoliitika talituse nõunik Andres Heldring. „Kuigi võrreldes maapiirkondadega on Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapiirkondades arengunäitajad üldjuhul paremad, seab intensiivsem surve keskkonnale, taristu ja teenuste kasutusele ka nendele piirkondadele keerulisi ja kulukaid väljakutseid. linnapiirkondade voorudesse oodatakse ettepanekuid, mis tooksid juurde uuenduslikke mõtteviise ja lahendusi ning aitaksid seeläbi kaasa linnalise elukeskkonna paremaks muutmisele,“ selgitas Heldring. Lisaks kohalikele omavalitsustele saavad projektiettepanekuid esitada ka mittetulundusühendused, ülikoolid või ettevõtjad. „Kindlasti saab mitmeid häid ideid edukalt ellu viia just erinevate koostööpartnerite teadmisi ning võimekusi ühendades,“ täiendas Heldring.

 

Taotlusvooru läbi viiva RTK elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhi Kertu Sepa sõnul oodatakse esmalt esitama projektide ettepanekuid, mis aitavad panustada linnapiirkonna arengustrateegiast tulenevate eesmärkide ja tulemuste saavutamisse. „Ootame osalema innovaatiliste rohe- ja digilahenduste projektide ettepanekuid, mille abil linnakeskkonnas innovatiivsete digilahendustena tooteid, teenuseid või programme luua. Samuti projekte, mis suurendavad avalikus linnaruumis looduslikke ökosüsteeme toetavaid või keskkonna seisukohalt jätkusuutlikke lahendusi. Muuhulgas uusi, linnaruumi elurikkust suurendavaid rohealasid, linnaaiandusprojekte, veesilmi või sadeveelahendusi“, selgitas Sepp. „Projektide esitamine toimub kahes etapis. Esmalt ootame taotlejailt projekti ettepanekuid, seejärel hindab esitatud ettepanekuid piirkondlik hindamiskomisjon. Ettepanekute hindamise järel koostatakse tegevuskava, mille alusel saab asuda taotlusi esitama“, lisas Kertu Sepp.

 

Maksimaalne toetus on 1 miljon eurot ning minimaalne abikõlblik maksumus on 250 tuhat eurot. Ettepanekute esitamise tähtaeg on Tartu ja Pärnu linnapiirkondadel 16.oktoobril kell 16.30 ning Tallinna linnapiirkonnal 31. oktoobril kell 16.30.

Taotlusvooru infopäev toimub virtuaalselt 7. juunil algusega kell 13:00 Rohkem infot taotlemise tingimuste, ajakava ja eelarve jagunemise kohta leiab meetme lehelt: Suuremate linnapiirkondade arendamine https://www.rtk.ee/meede-suuremate-linnapiirkondade-arendamine

Toetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu vahenditest. Meetmes seatud eesmärkide saavutamise eest vastutab rakendusasutusena Rahandusministeerium. Taotlusvooru korraldab ja projekte aitab rakendusüksusena ellu viia Riigi Tugiteenuste Keskus

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

https://visitharju.ee/
https://www.facebook.com/Visitharju