Harjumaa noorte tööhõive suurendamine ja hoidmine

Harjumaa noorte tööhõive suurendamine ja hoidmine

Kõik Harjumaa omavalitsused on liitunud Noortegarantii tugisüsteemiga, mis on osa laiemast Noortegarantii Eesti tegevuskavast, millega soovitakse jälgida, et kõik 15–29-aastased noored üle Eesti saavad kas tööpakkumise või täiendusõppe, õpipoisiõppe või praktikapakkumise nelja kuu jooksul pärast töötuks jäämist või haridussüsteemist lahkumist. Noortegarantii Eesti tegevuskava on leitav siit.
 
Noortegarantii tugisüsteemi keskseks ja süsteemseks rakendamiseks esitas Harjumaa Omavalitsuste Liit 2023. aastal Riigi Tugiteenuste Keskusele kolm projektitaotlust, mis kõik said positiivse rahastusotsuse:
 
1.     Ida-Harju noorte tööhõive suurendamine ja hoidmine: 846951,55 eurot
2.     Kesk-Harju noorte tööhõive suurendamine ja hoidmine: 751894,78 eurot
3.     Lääne-Harju noorte tööhõive suurendamine ja hoidmine: 847219,58 eurot
 
Kõigi kolme projekti eesmärk on üks: Maakondlikult koordineeritud tegevuse, noorte heaolu spetsialistide professionaalse töö ning läbimõeldud võrgustiku- ja ennetustöö kaudu on Harjumaal suurenenud noorte motivatsioon ja konkurentsivõime ning 25% projektides osalenud abivajavatest noortest on jõudnud tööturule.
 
Eesmärgi saavutamiseks asub igas KOV-is tööle noorte heaolu spetsialist, kelle ülesandeks on jõuda võimalikult paljude abi vajavate noorteni ning neid igakülgselt toetada.
 
Noorte toetamise tööpõhimõtted
Noore toetamiseks kasutatakse noore individuaalsetest vajadustest lähtuvaid tööpõhimõtteid, mis võimaldab nooreni jõuda, vajaduse väljaselgitamist, tugitegevuste pakkumist ja/või korraldamist. 
Tegemist saab olla nii lühiajalise kui ka pikaajalise toetamisega, sealhulgas vajalike teenuste ja toetuste tutvustamisega (nt tööpakkumised, piirkondlikud enesetäiendamise võimalused, iseseisvumine ja majanduslikud küsimused, tervist ja elustiili toetavad tegevused, laste ja perede toetamise võimalused, rahvusvahelised võimalused jmt). 
Noore toetamisel peetakse silmas noore poolt püstitatud lõpp-eesmärki, nt õpingute jätkamine ja sobiva töö leidmine, sealhulgas hoitakse end noore käekäiguga kursis senikaua kuni noore eesmärk on saavutatud ja ollakse kindlad, et püstitatud eesmärk on noorele ka jõukohane. Selleks on oluline, et peale eesmärgi saavutamist hoitakse noorega kontakti veel vähemalt kuni kuus kuud, et hinnata ühiselt koos noorega eesmärgi jõukohasust.  
 
Noorteni jõudmine ja Noortegarantii tugisüsteem
Selleks, et toetada noorte leidmist ja võimaldada KOV-il saada ajakohast infot tema piirkonnas elavatest noortest, loodi 2018. aastal sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse (STAR) lahendus ehk noortegarantii tugisüsteem. Tegemist on IT-tööriistaga kohalikule omavalitsusele ja 16-26 aastaste noorte toetuseks loodud lahendusega, mis võimaldab kaks korda aasta jooksul saada teada enda piirkonna noortest, kes sel hetkel ei õpi ega tööta ning pakkuda neile vajadusel erinevat tuge haridusteele naasmiseks ja/või tööturule jõudmiseks. 
 
Projektid algasid 2024. aasta alguses ning kestavad kuni 2027. aasta lõpuni. Seega on meil neli aastat aega süsteemide väljatöötamiseks ja heade praktikate sissetöötamiseks. 
 
KOVide toetamiseks on Harjumaa Omavalitsuste Liidus ametis kaks projekti koordinaatorit.
1.     KRISTI PAAS – kristi@hol.ee, 53911611, kes toetab
Kesk-Harju KOVe: Rae vald, Saue vald ja Viimsi vald ning 
Lääne-Harju KOVe: Harku vald, Keila linn, Kiili vald, Lääne-Harju vald, Saku vald
2.     POLINA POPOVA – polina@hol.ee, kes toetab 
Ida-Harju KOVe: Anija vald, Jõelähtme vald, Kose vald, Kuusalu vald, Loksa linn, Maardu linn, Raasiku vald
 
Noortegarantii tugisüsteemi kohta leiab lisainfot: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ngts

NOORTE HEAOLU SPETSIALISTID HARJUMAA KOVides:

ANIJA VALD: Heidy Murula – heidy.murula@anija.ee
HARKU VALD: Annika Rannamets – annika.rannamets@harku.ee
JÕELÄHTME VALD: Õnnela Metsaorg- noortegarantii@joelahtme.ee
KEILA LINN: Liisi Jürisoo – liisi.jurisoo@keila.ee
KIILI VALD: Liisa Luts – liisa.luts@kiilivald.ee
KOSE VALD: Karmen Metssalu - karmen@kose.ee
KUUSALU VALD: Kalli-Marion Sass – kalli-marion.sass@kuusalu.ee
LOKSA LINN: Kadri Piikmann kadri.piikmann@loksa.ee
LÄÄNE-HARJU VALD: Julia Mihhejenkova – julia.mihhejenkova@laaneharju.ee
MAARDU LINN: Aleksandra Kalistratova – aleksandra.kalistratova@maardu.ee
RAASIKU VALD:
RAE VALD: Diana Prääm – diana.praam@rae.ee
SAKU VALD: Elisabeth Gross – elisabeth.gross@sakuvald.ee
SAUE VALD: Rando Proomet – rando.proomet@sauenoortekeskus.ee
VIIMSI VALD: Kaisa Kerner – kaisa.kerner@viimsivv.ee

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

https://visitharju.ee/
https://www.facebook.com/Visitharju